€ 500.000 voor verbeteren winkelcentra

De provincie Zuid-Holland stelt €500.000 beschikbaar voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- of centrumgebied willen verbeteren.

De provincie Zuid-Holland wil detailhandel zoveel mogelijk concentreren in de centra van steden, dorpen en wijken.Dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de centra, zowel voor wonen, werken als recreëren. De opmars van internetwinkelen zorgt ervoor dat het steeds lastiger wordt om die aantrekkelijkheid van de centra te behouden. De provincie wil door de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ assisteren bij het versterken van stad- en dorpskernen en leegstand bestrijden.

Van ondernemersvereniging tot haalbaarheidsonderzoek
Gemeenten, winkeliers-, ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor diverse doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking, vooronderzoek voor het oprichten van een Bedrijven Investeringszone, haalbaarheidsonderzoek om tot compactere winkelgebieden te komen of het laten opstellen van een sterkte-zwakte analyse voor een winkelcentrum of gebied.

Regeling voor te optimaliseren centra
De regeling wordt opengesteld van 1 mei tot 1 augustus 2018 voor die winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal detailhandelsbeleid zijn benoemd als ‘te optimaliseren centra’. Dit is een lijst met 35 middelgrote winkel- en centrumgebieden die onder druk staan en waar kansen voor verbetering zijn.

Voorwaarden
Er is maximaal €500.000 beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De provincie Zuid-Holland verstrekt maximaal € 20.000 per project (50% van de totaalkosten) en er wordt slechts 1 keer subsidie gegeven per winkel- of centrumgebied.

Bron: Westlanders.nu