Arcade blijft faliekant tegen plan watertoren

Woningcorporatie Arcade ziet het nieuwbouwplan voor de watertoren in Naaldwijk absoluut niet zitten en heeft de gemeente gevraagd de verleende omgevingsvergunning in te trekken. Daarvoor heeft de woningcorporatie negen zienswijzen neergelegd.

Het nieuwbouwplan voor de realisatie van negen appartementen in de bestaande watertoren in Naaldwijk is volgens Arcade in strijd met het bestemmingsplan. De woningcorporatie is eigenaar van 76 omliggende huurwoningen aan de Van Lijnschotenlaan en maakte in juni vorig jaar al bezwaar tegen de plannen. De gemeente gaf toch een omgevingsvergunning af.

Rijksmonument

Arcade kan zich niet vinden in de inhoud van de vergunning en stelt dat een aantal relevante stukken ontbreekt, zoals de uitslag van het bodemonderzoek en de verklaring van geen bedenkingen. ,,Daarnaast is de watertoren een rijksmonument”, zegt een woordvoerster van Arcade. ,,Zowel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als de gemeentelijke monumentencommissie vindt dat de aanbouw afbreuk doet aan het monument. De gemeente schuift deze adviezen terzijde omdat ze vindt dat een nieuwe invulling van de watertoren zonder aanbouw niet haalbaar is.”

Arcade bestrijdt dit en zo zijn er nog meer dingen. Daarom heeft de woningcorporatie negen zienswijzen naar voren gebracht op basis waarvan zij vindt dat de vergunning onterecht is afgegeven.