BIZ Wateringen bestaat bijna 10 jaar

‘Aantrekkelijke bedrijventerreinen, nu én in de toekomst!’

In 2020 moet BIZ Wateringen na twee eerdere termijnen van vijf jaar voor de derde keer een nieuwe aanvraag indienen voor de oprichting. Gezien de positieve ontwikkelingen op de bedrijventerreinen WBC, Zwethove en Wateringse Veld lijkt het bijna een vanzelfsprekendheid dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Voor voorzitter Ron Zee is het doel van BIZ Wateringen glashelder: ‘We willen voor alle bedrijven op de drie bedrijventerreinen een aantrekkelijk ondernemersgebied zijn en blijven; nú maar zeker ook in de toekomst. We hebben elkaar daarvoor keihard nodig. Daarom is een BIZ ook zo belangrijk, samen staan we namelijk sterker. We kunnen gezamenlijk investeren in aspecten als surveillance, camerabeveiliging, duurzaamheid, groenonderhoud, hygiëne, maar bijvoorbeeld ook in glasvezelnetwerken en infrastructurele maatregelen. Daarnaast mogen we ook zeker de essentiële rol van de parkmanager niet vergeten, die voor ons als bestuur de ogen en oren van de BIZ vervult. Hij heeft intensief contact met de ondernemers, weet wat er speelt en overlegt wekelijks met ons welke actie eventueel ondernomen kan of moet worden.’

Calamiteitenplan

Een zeer actueel voorbeeld van de positieve bijdrage van BIZ Wateringen is de ontwikkeling van een calamatiteitenplan, dat in samenwerking met gemeente Westland binnenkort tot stand komt. Zee hierover: ‘We hebben gemerkt dat bij een calamiteit de doorstroming van het verkeer vanaf de bedrijventerreinen ernstig stagneerde. Dat moest echt opgelost worden. Binnenkort wordt er daarom een detectielus aangebracht in een cruciaal weggedeelte. Ontstaat er vertraging, dan wordt dit via webcams opgemerkt door onder meer de parkmanager en het bergingsbedrijf, dat meteen in actie komt met verkeersregelaars en indien nodig bergingsvoertuigen. Hierdoor zal de doorstroming veel sneller weer op gang komen. Zonder het initiatief van de BIZ zou dit niet zijn opgepakt of veel langer duren.’

Positief over samenwerking met gemeente Westland

Ook is de Hagenaar zeer te spreken over de samenwerking met gemeente Westland over de oplossing van een parkeerprobleem op de Maaslandseweg: ‘We merkten dat daar steeds meer vrachtwagens parkeerden, wat de rijruimte beperkte en het overige verkeer belemmerde. In overleg met de gemeente hebben we als BIZ gezorgd voor een verbreding van de weg, met daarbij ook nog eens zes extra vrachtwagenparkeerplaatsen. Dit betekent een aanpassing in de infrastructuur, wat normaal gesproken vrijwel niet te realiseren is.’

Bedrijventerreinen spik en span

Tot slot benadrukt Zee nog de bijdrage die de mensen van Patijnenburg leveren. Elke maand is er een ploeg medewerkers actief op de bedrijventerreinen, die zorgen dat het terrein spik en span blijft. ‘Deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vervullen een cruciale rol in de uitstraling van onze bedrijventerreinen’, zegt Zee. ‘Ze halen gemiddeld zo’n 60 zakken vuil op. Ook dat draagt uiteraard bij aan de aantrekkelijkheid van onze terreinen. Het fijne is dat we daarmee ook meteen voldoen aan de wens en waarde om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Echt een win-winsituatie dus!’

Subsidieregeling voor duurzaamheidsinitiatieven binnen BIZ Wateringen

BIZ Wateringen stimuleert de verduurzaming van haar drie bedrijventerreinen. Daarvoor maakt het onder meer gebruik van de subsidie die vanuit de provincie wordt verstrekt aan bedrijven die investeren in duurzame initiatieven. Een negental bedrijven binnen BIZ Wateringen hebben hiervan geprofiteerd. Dit zijn: CaTec, JP Sulze Transport, George van Ruijven, Intralectric, G.I. Dynamics, R.J. Verkade Installaties, AH Vrij, Gakon Horticultural Projects en MeerDeur. De gezamenlijke totale investering bedraagt iets meer dan 1 miljoen euro. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten, met een maximum van 200.000 euro. Voor eventuele vragen kunt u zich melden bij het secretariaat van de BIZ: yb@vvebeheer.net.

Bestuur BIZ Wateringen

Het bestuur van BIZ Wateringen bestaat uit de
volgende personen:

  • Ron Zee (voorzitter)
  • André van der Goes (vice-voorzitter)
  • Henry Huiskens (penningmeester)
  • Edwin van den Anker (secretaris)
  • Michel Kortekaas (algemeen bestuurslid)

 

www.bizwateringen.nl