Druk, boeiend en uitdagend!

De eerste 100 dagen van Arne Weverling

De eerste honderd dagen als Tweede Kamerlid zijn bijna voorbij en die zijn Arne Weverling goed bevallen. Hij denkt met plezier terug aan zijn officiële installatie op 23 maart jongstleden, maar heeft nu vooral het vizier naar voren gericht. “Ik heb steeds gezegd een brug te willen slaan tussen overheid en bedrijfsleven. Daar ga ik de komende tijd hard aan werken.”

Voormalig wethouder van gemeente Westland Arne Weverling werd bij de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 met 8588 voorkeursstemmen gekozen. Namens de VVD is hij nu woordvoerder voor de portefeuilles Topsectoren & Industrie, Technologie & Innovatie, Vestigingsklimaat & Concurrentiepositie, Macro economie & Regionaal beleid, ICT & Telecom, Post, Biotech en Tuinbouw. “Een hele mooie portefeuille”, constateert hij tevreden. “Onderwerpen die veelal in het verlengde liggen van mijn werk als ondernemer en wethouder en die mij erg interesseren.”

Cursus nieuwe Kamerleden

De eerste maanden op het landelijke politieke toneel staan vooral in het teken van inlezen, kennismaken en werkbezoeken afleggen. “Verder volg ik met de andere nieuwe Kamerleden op maandag en vrijdag cursussen over het reilen en zeilen van de Tweede Kamer. Daar leer je over procedures, maar ook over staatsrecht en Europese zaken.” Wie denkt dat de leden van de Tweede Kamer het rustig hebben zolang er geen kabinet is, komt bedrogen uit, zo laat Weverling weten. “De debatten en vergaderingen gaan gewoon door.”

Spannend

Het nieuwe VVD-kamerlid vertelt zich inmiddels al goed thuis te voelen in Den Haag. Hij zegt de overstap van zijn eigen bedrijf naar het wethouderschap groter te hebben gevonden dan deze recente verandering. “Ik zie hier min of meer dezelfde dynamiek als in de lokale politiek en de plenaire zaal van de Tweede Kamer is niet heel veel anders dan de raadszaal. Oké, wel een stukje groter…” Toch vond Weverling het best spannend om zijn eerste debat te voeren en om voor het eerst een motie in te dienen. “Dat zijn momenten die ik niet snel zal vergeten.”

Hij is zeer enthousiast over de professionaliteit van de mensen, de processen en de procedures van de Tweede Kamer. “Ook de saamhorigheid valt mij op. Iedereen is zich ervan bewust dat wij met 150 leden maar liefst 17 miljoen mensen vertegenwoordigen. En natuurlijk zijn er verschillen – soms zelfs hele grote – tussen de partijen. Maar de meningsverschillen worden professioneel besproken en zelden tot nooit in het persoonlijke getrokken.”

Trots op dynamiek

Weverling vertelt dat hem regelmatig wordt gevraagd of hij nu in Den Haag gaat wonen. “Maar dat ben ik zeker niet van plan. Ik ben in Westland geboren en getogen en wil voeling houden met wat hier speelt. Veel Westlanders hebben op mij gestemd en die binding wil ik niet kwijtraken.”

Hij zegt nog altijd trots te zijn op de dynamiek van deze regio. Er gebeurt veel en er zijn steeds weer nieuwe initiatieven. “Zoals de introductie van BOEM in Westland bijvoorbeeld. Een prima idee. Ik ben erg gecharmeerd van deze vorm van community-building. Kennis delen, samenwerken, nieuwe inzichten krijgen: daar wordt iedereen beter van. Voor de bedrijfsonroerendgoed-sector is het een goede manier om zichtbaar te maken wat niet altijd zichtbaar is. Dat zorgt voor meer begrip en zo geef je de sector ‘smoel’!”