Edwin Veenman van Venéco

‘Stichting Droom je Thuis de grote winnaar’

Wie ondernemen figuurlijk en soms ook letterlijk als topsport ziet, ontkomt er niet aan dat er soms uitdagingen op je pad komen die je niet verwacht. Zo werd Edwin Veenman van Venéco deelnemer aan het 1e Westland Boksgala, dat 18 mei plaatsvond. Niet omdat hij zichzelf als een vechtersbaas ziet, wel voor het goede doel dat eraan gekoppeld was: Stichting Droom je Thuis. En als je dan toch meedoet, kan je het in de geest van Venéco maar meteen goed doen: naast deelnemer werd het bedrijf van Edwin en zijn zakenpartner Wilbert Nederpelt meteen hoofdsponsor van het unieke evenement!

Ondernemen en topsport: het zit echt in het DNA van Venéco opgesloten. Al 25 jaar lang. In 1995 begonnen in Honselersdijk, heeft het bedrijf in de loop der jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft anno 2019 geresulteerd in een breed georiënteerde organisatie met maar liefst 70 medewerkers, dat staat voor toekomstbestendige ICT. Bij deze ontwikkeling komen allerlei nieuwe thema’s kijken, waarvan 25 jaar geleden nog geen sprake was. Zoals duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, Cloud,  groene ICT, cybercrime, cyberveiligheid, andere vormen van samenwerken en kennisdelen.

Veenman: ‘Waar vroeger de nadruk lag op producten, zoals een computer en alles wat daarin zat, ligt nu de focus op het begeleiden van klanten naar een rendabele, efficiënte en niet te vergeten veilige ICT-omgeving. Daar horen ook trainingen bij. We leggen klanten uit welke oplossingen voor hen de beste zijn en leren hen ook om deze op verantwoorde wijze te integreren in de organisatie. Onze rol is dus, naast leverancier, veel meer die van begeleider of coach geworden, zodat de klant via optimale ICT het maximale uit zijn bedrijf kan halen.’

Inmiddels is het Boksgala achter de rug. Of Veenman zijn bokspartij heeft gewonnen, was op het moment van schrijven uiteraard nog onbekend, maar dat doet er wat hem betreft ook niet toe. ‘Stichting Droom je Thuis is hoe dan ook de grote winnaar’, zegt hij resoluut. ‘Dit goede doel was nog vrij onbekend in het Westland, maar door dit unieke gala is het uit de anonimiteit gekomen. Gelukkig maar, want Stichting Droom je Thuis kan zeker ook enige financiële ondersteuning gebruiken, zodat ook mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een fijne en veilige thuissituatie in een mooie woonomgeving kunnen ervaren.

Als Venéco met klanten meedenkt over hun toekomstbestendige ICT-oplossingen is ‘de menselijke maat’ altijd ons uitgangspunt. Ook in de relaties met al onze stakeholders stellen we het menselijke en het ‘plezier in ICT’ voorop. Het was echt héél mooi om met dit Boksgala dus rechtstreeks iets voor een bepaalde groep ménsen in onze regio te doen: een plek realiseren waar ze gelukkig kunnen zijn!’