Financiële impulsen voor Westlandse bedrijfsleven

Het Westlandse bedrijfsleven kan veel op eigen kracht, maar op bepaalde gebieden is de financiële steun van de overheid een welkome aanvulling. Soms heeft ‘de markt’ namelijk een steuntje in de rug nodig. Dat kan bijvoorbeeld via gemeentelijke fondsen, waarnaar veel Westlandse ondernemers de weg al weten te vinden. De redactie van BOEM! schept duidelijkheid over twee fondsen, te weten de ‘Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland’ en de ‘Subsidieregeling Investerings Impuls Retail’.

Subsidieregeling Investeringsimpuls Retail

De gemeente Westland werkt momenteel aan het opstellen van de Subsidieregeling Investeringsimpuls Retail, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 van kracht wordt. Het fonds wordt de vervanger van het huidige MKB-investeringsfonds. De reden van de wijziging is een heroverweging van de werkwijze die voortkomt uit het WestlandProgramma 2018-2022 en het Uitvoeringsprogramma 2019. In de nieuwe regeling zal net als bij de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland een onafhankelijke adviescommissie de gemeente adviseren bij aanvragen. De doelstelling van de regeling is het aantrekkelijker, levendiger en veiliger maken van winkelgebieden. Dit wordt gedaan via een financiële impuls op basis van cofinanciering. Er kunnen bijvoorbeeld activiteiten worden gesubsidieerd voor het professionaliseren van ondernemerschap en concrete projecten.

Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland

De Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland bestaat al sinds 2016. De regeling is al veelvuldig door bedrijven gebruikt, zoals door startups, ondernemingen die willen opschalen en consortia van meerdere bedrijven en kennisinstellingen.  De doelstelling van deze regeling is het ondersteunen van projecten die aantoonbaar bijdragen aan de kennis- en innovatieontwikkeling binnen Westland. Hierbij ligt de focus op het tuinbouwcluster en is er aandacht voor leefomgeving en werkgelegenheid. In 2019 is er in totaal 450.000 euro gereserveerd voor dit fonds. De minimale hoogte van een subsidie bedraagt 25.000 euro, het maximum per aanvraag is 100.000 euro. Er is overigens sprake van cofinanciering van tenminste 50% van de totale projectkosten. Bij een aanvraag beoordeelt een onafhankelijke commissie de aanvraag. Deze geeft een advies aan gemeente Westland. Er wordt vooral getoetst op inhoudelijke en financiële haalbaarheid. Het college van burgemeester en wethouders kent uiteindelijk de subsidies toe.

In 2019 zijn er 2 subsidierondes. De eerste ronde liep van mei tot juni. De tweede ronde is geopend van 1 tot 31 oktober, u heeft dus nog slechts een paar dagen de tijd!

Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Westland. Ga naar ‘Ondernemen’ en ‘Subsidies’.
www.gemeentewestland.nl.