Fort 1881 wil B&B in oude marechausseegebouw

Fort 1881 wil in samenwerking met de gemeente de grond van het marechausseecomplex van Hoek van Holland kopen en toevoegen aan het Fort. De exploitant van het Fort is van plannen om van dit naastgelegen gebouw een Bed & Breakfast te maken. De gemeente beaamt dat de bouw van logies zal bijdragen aan het toeristische imago van Hoek van Holland. Ook moet op deze manier de militaire geschiedenis toegankelijker worden voor toeristen.

De koop van dit complex brengt wat ingewikkelde procedures met zich mee. Zo is het gebouw, dat tot 2007 diende als verblijfplaats van de Koninklijke Marechaussee, in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente moet meewerken om het gebouw van het Rijk te kopen, zodat er één erfpacht voor kan worden verleend aan de exploitant van het Fort.
Een van de oude gebouwen moet worden gesloopt worden, zodat er nieuwbouw voor de bed & breakfast kan komen. De omgevingsvergunning hiervoor is nog niet rond. Het recht van erfpacht kan pas worden verleend als de vergunning voor het plan is verleend. Binnenkort worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun mening in te brengen.
Bron:WOS.NL