Honderdland Fase 2 – Nieuwe kansen voor bedrijven in alle sectoren

Een kleine tien jaar na de afronding van de verkoop van Business Park Honderdland Fase 1, bevindt Honderdland Ontwikkelings Combinatie Beheer B.V. (hierna H.O.C.) zich nu midden in het verkooptraject van Fase 2. De verwachtingen van Eric in ’t Veld (participant van H.O.C. en tevens mede-eigenaar Triple Group) en Elco Bouwmeester (projectmakelaar Batenburg Bedrijfshuisvesting, actief namens H.O.C.) zijn positief: ‘In 2022 is alles hier opgeleverd’.

Dit gebied wordt de komende jaren alleen maar interessanter, met tal van ontwikkelingen in de omgeving, zoals de aanleg van de Blankenburgtunnel

27 juni 2017 was een belangrijke dag voor de ontwikkelingscombinatie, die naast Triple Group bestaat uit Rabobank, Hofman Bouwgroep en Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling. Het consortium kreeg toen de definitieve bevestiging dat de gemeenteraad van Westland met grote meerderheid het ontwerpbestemmingsplan van
Honderdland Fase 2 had vastgesteld: van tuinbouwbestemming naar bedrijventerrein. Dat opende definitief de weg naar een nieuwe toekomst voor het gebied tussen de ´oude´ Maasdijk en de A20. “Dit gebied is van oudsher een gebied met kassen en tuinderswoningen,” zegt In ’t Veld in zijn kantoor, gesitueerd aan het meest zuidelijke begin van Fase 1. “Door allerlei ontwikkelingen is dit gebied zeer interessant geworden voor met name ondernemingen in de agro-logistieke sector. En het wordt de komende jaren, dan wel decennia, alleen maar interessanter, met tal van ontwikkelingen in de omgeving, zoals de aanleg van de Blankenburgtunnel.”

Locatie

Bouwmeester knikt instemmend: “In de bedrijfsmakelaardij grappen we daar wel eens over als mensen vragen wat de drie belangrijkste voorwaarden zijn bij de keuze voor een nieuw bedrijfspand. Dan zeg ik: 1. Locatie, 2. Locatie en 3. Locatie. Ondanks dat het een grapje is, zit er natuurlijk een kern van waarheid in. Doordat de locatie van Honderdland zeer gunstig is, is er altijd veel vraag naar de kavels  op Businesspark Honderdland. Dat was in Fase 1 zo, dat zal in Fase 2 niet anders zijn. Dat heeft zeker ook te maken met de groeiende economie. Bedrijven durven weer te investeren. Onze verwachting en ook overtuiging is dat in 2022 Fase 2 volledig zal zijn opgeleverd.”

Honderd kavels

Inmiddels zijn de eerste bedrijven gevestigd in Fase 2. Blikvanger langs de snelweg A20 is het bedrijfspand van Nature’s Pride. Maar ook de nieuwe McDonald’s aan de noordelijke kopkant maakt deel uit van Fase 2. In ’t Veld: “Fase 2 van Business Park Honderdland  heeft variabel in te delen kavels, variërend van circa  4.000 m² tot circa  70.000 m², met daarbij de mogelijkheid om meerlaags te bouwen. In totaal beslaat Fase 2 zo’n 60 hectare, terwijl Fase 1 zo’n 40 hectare groot is. 

Sectoren

Businesspark Honderdland is geschikt voor bedrijven in diverse uiteenlopende sectoren. Met het oog op de ligging, ligt het accent van de bedrijven die er al gevestigd zijn veelal op de agro-logistiek en daaraan gelieerde bedrijvigheid. Denk aan bedrijven die zich richten op im- en export, opslag, kleinverpakken van groente en fruit en aanverwante zaken, die waarde toevoegen in de keten. Bouwmeester: “Die ‘Westlandse’ invloed zal ook in Fase 2 merkbaar zijn. Maar het beperkt zich niet alleen tot deze bedrijven. Ook ondernemers die voor hun activiteiten zijn aangewezen op de Rotterdamse haven, vinden hier gunstige mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor bedrijven die zich richten op Engeland; schepen liggen letterlijk om de Hoek. Honderdland heeft een brede bestemming, zodat ook andersoortige branches gehuisvest kunnen worden. Op de  Eilanden, bij McDonald’s, volgt straks ook meer Horeca, Leisure en is er ruimte voor kantoorontwikkelingen”

Geen toeval

Dat de vier bedrijven in het consortium H.O.C. elkaar hebben gevonden, berust niet op toeval. In ’t Veld: “De organisaties in onze combinatie vullen elkaar goed aan. We hebben met Van Mierlo en Hofman twee bouwbedrijven met een behoorlijke staat van dienst, Rabobank kan meedenken over de financiering, terwijl wij als Triple Group veel kunnen betekenen in het voortraject, bijvoorbeeld bij de bepaling van wat een organisatie écht nodig heeft aan oppervlakte. Waar vroeger de toekomstige bedrijfsgrootte werd geschat, doen wij gedegen onderzoek, maken we data-analyses en stellen we een Programma van Eisen op om te bepalen welke behoefte een bedrijf heeft als het gaat om huisvesting. Hoe nauwkeuriger, hoe beter. Ik zeg wel eens: ‘De grote verschillen zitten in de kleinste details’. Bedrijven zijn overigens vrij in het maken van hun eigen keuzes, laat dat duidelijk zijn. Maar als ze willen, kunnen we hen met Honderdland Ontwikkelings Combinatie totaal ontzorgen.”