‘Minister moet regie pakken in aanpak woningnood’

Ruim een jaar is Onno Hoes voorzitter van de NVM, De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. Met ruim 4500 aangesloten makelaars/taxateurs is het de grootste ledenorganisatie op dit vakgebied. BOEM-redacteur Roel Batelaan blikt samen met hem terug op het afgelopen jaar.

‘Onno Hoes’, een naam die eigenlijk altijd verbonden is met politiek. Hoe verliep deze carrière?

Sinds 1992 ben ik inderdaad altijd politiek actief geweest; begonnen als lid van Provinciale Staten Noord-Brabant, tegelijkertijd actief in de gemeenteraad van Den Bosch en vervolgens gedeputeerde geworden. Hierna ben ik burgemeester geweest van Maastricht en waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer.

Daarna wilde u iets anders dan werken in de politieke arena? 

Het werken in het openbaar bestuur heb ik altijd erg mooi en waardevol gevonden, maar op zeker moment moet je de resetknop indrukken. Je moet jezelf opnieuw uitvinden.

Dus toen klopte u bij de NVM aan?

Zo ging het niet helemaal, haha. Via een bureau werd ik benaderd of ik interesse had in deze functie, in Haarlemmermeer was ik waarnemend burgemeester. Ik kende de makelaarswereld niet echt, ben gesprekken aangegaan en heb goed nagedacht. Uiteindelijk heb ik besloten deze uitdagende functie te aanvaarden.

Wat gaf hierbij de doorslag?

Dat heeft vooral te maken met de nieuwe weg die de NVM heeft ingeslagen. Hierbij gaat het om twee belangrijke aandachtsgebieden. Het eerste is dat de NVM op het gebied van wonen en bedrijfshuisvesting dé dataspecialist is. Dit is niet alleen commercieel van belang, maar heeft ook een grote maatschappelijke relevantie. Het tweede punt is al even belangrijk; de verduurzaming van onroerend goed. Vanuit mijn achtergrond is het mooi om deze zaken onder de aandacht te brengen bij belangenorganisaties en de politiek.

Zo heeft u in januari het oude begrip ‘woningnood’ weer van stal gehaald en ingebracht op de politieke agenda.

In de jaren na de oorlog was er woningnood, weliswaar van een ander kaliber dan vandaag de dag natuurlijk. Maar het feit dat er ruim 600.000 mensen een woning zoeken en dat de prijzen door de schaarste op de markt exorbitant dreigen te worden, vertaalt zich heden ten dage weer in een dringende oproep aan de politiek om tot actie over te gaan.

Zit daar een verschil met de politiek, waarbij vaker de waan van de dag heerst?

‘De waan van de dag’ is wat sterk uitgedrukt maar feit is dat politieke besluitvorming over woningbouw zo traag werkt dat de dynamiek van de samenleving niet bijgehouden kan worden. Procedures bij gemeenten, provincies en het rijk moeten dus winnen aan flexibiliteit. De data waarover de NVM beschikt kunnen daarbij van grote waarde zijn.

Terugkijkend op het afgelopen jaar; hoe bevalt de club?

Het is mooi om een vereniging gaandeweg beter te leren kennen; we hebben 4500 leden. Die probeer je uiteraard allemaal tevreden te houden, maar dat lukt niet altijd. Ook zie je dat er slechts een klein deel van de leden actief is, de betrokkenheid vergroten is wel een speerpunt. We moeten wellicht het voordeel van de collectiviteit benadrukken, zo wordt ook de dienstverlening naar klanten beter. Het werk is iedere dag een feestje om te doen en de makelaarswereld is erg leuk. De gladde huizenverkoper op een peperdure scooter die snel geld wil maken, is ook een klein onderdeel van deze wereld, maar ik ben het ook anders gaan bekijken en ervaren. Dat imago klopt niet. De makelaar is een vertrouwenspersoon die de lokale en regionale markt goed kent, kan adviseren op het gebied van verduurzaming. Makelaars en taxateurs van de NVM hebben een zware en gedegen opleiding achter de rug, werken volgens een erecode en doen ook onderlinge audits om de kwaliteit dagelijks aan te scherpen.

Wat zijn de speerpunten binnen de NVM?

Ik had het al even over verduurzaming, dat is hard nodig. Binnen het commercieel vastgoed gelden er zelfs wettelijke verplichtingen voor. De NVM pakt hierin een grote rol, samen sta je immers sterker. Dan hadden we het al kort over de woningnood; hier moet echt gestuurd worden op de agenda. Allereerst moet de minister de regie pakken. Er is sprake geweest van marktfalen én overheidsfalen. Het geeft geen pas naar elkaar te wijzen; provincies, gemeente en bouwers moeten om tafel om 315.000 woningen te bouwen en vervolgens nieuwe afspraken te maken. Het was goed om lagere overheden leidend te maken, maar het ministerie van VROM had destijds nog wel moeten controleren dát de juiste afspraken werden gemaakt.

Het is dus een inschattingsfout geweest om dit te decentraliseren?

Het is althans te snel gegaan. Het doet denken aan de decentralisatie in de zorg; ook dat gebeurt te snel, deels uit politieke opportuniteit. Nu zie je dat de wisselwerking tussen overheidslagen niet altijd strookt. De voorbereiding moet juist zijn en bij een definitief plan moet er implementatie volgen, nu lopen deze fases door elkaar. Een speciaal Ministerie van Wonen zou op het gebied van regie al een goede stap zijn.

Tenslotte: hoe ontwikkelt het bedrijfsvastgoed zich, mede met het oog op corona?

Dat is moeilijk te zeggen; corona is nog niet in alle cijfers zichtbaar. Wel zullen sommige bedrijven mogelijk de nekslag nog krijgen, door subsidies worden deze nu overeind gehouden. Je kunt dan beter warm saneren; nu het bedrijfsplan nog aanpassen. Uit onderzoek van onze dochteronderneming brainbay blijkt dat het aanbod van winkelruimte in de Westlandse regio afgelopen jaar met 12% is gedaald.  Dat is positief, immers het betekent dat er een nieuwe huurder is gevonden of panden anders bestemd zijn. In de kantorenmarkt zie ik geen grote verschuivingen; de tendens van alleen maar thuiswerken gaat er waarschijnlijk weer uit. Men wil terug naar kantoor, echte samenwerking vindt niet alleen plaats achter een computerscherm.

Binnenkort is onze
nieuwe website live!

Stay tuned