Nieuwe ontwikkelingen maken bedrijventerrein nóg interessanter

In een tijd waarin de vestigingsmogelijkheden voor Westlandse bedrijven steeds schaarser worden, komt ABC Westland Beheer in Poeldijk met goed nieuws. Per direct is er 4 hectare te koop, terwijl er 17 hectare binnen niet al te lange tijd beschikbaar komt. Enige restrictie: nieuwkomers moeten wel AGF-gerelateerd zijn.

Voor directeur Herwi Rijsdijk van ABC Westland Beheer zijn het drukke tijden. Tal van nieuwe ontwikkelingen spelen zich af op het bedrijventerrein, dat zich graag afficheert als hét agrologistieke centrum van de wereld. “Wij zijn inderdaad dé spil in de internationale agri- en foodsector”, zegt Rijsdijk. “Maar ook enkele sierteeltbedrijven en tuinbouwleveranciers maken gebruik van het terrein ABC Westland. Daarnaast hebben zich hier diverse dienstverlenende bedrijven gevestigd, werkzaam in bijvoorbeeld ICT, communicatie, accountancy, horeca et cetera, met dus ook de focus op de AGF-sector. Dat zorgt voor een enorme synergie en tal van innige samenwerkingen die het AGF-cluster hier versterken. Dat is tevens ons unique selling point; het is aan ons om dit in stand te houden door er echt op toe te zien dat nieuwkomers iets toevoegen of onderdeel uitmaken van de keten.”

Grotere partijen

Een van die nieuwe ontwikkelingen op ABC Westland is dus de directe uitgifte van 4 hectare bouwgrond. Rijsdijk: “Sinds 2007 kopen we grond op in de directe omgeving van het terrein. Het gaat dan vaak om tuinbouwbestemmingen. We zijn nu in gesprek met nieuwe bedrijven die geïnteresseerd zijn om zich hier te vestigen. Daar komt op termijn nog eens zo’n 17 hectare bij, waarmee we in totaal naar 72 hectare gaan, ruim een verdubbeling van het aantal van 35 hectare, waarmee we in 1999 zijn gestart toen ABC Westland werd aangekocht door de beheermaatschappij. Natuurlijk is elk bedrijf hier welkom, maar we zouden het zeker toejuichen als ook grotere partijen im- en exporteurs en transportbedrijven zich zouden melden bij ons. Zeker straks met de nieuwe 17 hectare grond ontstaan er weer tal van nieuwe kansen, met in het achterhoofd dat er in Westland in de toekomst amper nog nieuwe grond beschikbaar zal zijn en komen.”

Parkmanagement en duurzaamheid

Naast de verkoop van grond en verhuur van hallen en kantoren is ABC Westland Beheer als eigenaar uiteraard ook verantwoordelijk voor het parkmanagement van het terrein. Dat betekent onder meer het onderhoud en uitbreiden van het wegennet, water- en  groenbeheer, beveiliging en glasvezelinternet. “Dat is prima verzorgd allemaal. We zetten momenteel heel erg in op duurzaamheid”, aldus Rijsdijk. “Logisch, de gehele AGF-keten is volop bezig met duurzame innovatie, van zowel producten als diensten. Dan kunnen wij uiteraard niet achterblijven. Maar het is niet alleen symboolpolitiek, we zijn het ook gewoon verplicht aan onszelf en de samenleving om duurzaam te opereren. Met bijna 19.000 zonnepanelen wekken we inmiddels 40% van de door onze huurders verbruikte energie duurzaam op. We zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een biogasinstallatie, waarmee we het afval dat hier geproduceerd wordt omzetten tot gas. De allernieuwste ontwikkeling is dat we een bodemenergieplan hebben opgesteld, waarmee we via leidingen gebruik kunnen gaan maken van warmte- en koudeopslag uit de grond. Dat is nodig als we straks geen gas meer kunnen gebruiken. De komende jaren zullen er putten geslagen gaan worden, de nieuwbouw van de Best Fresh Group zal er binnenkort als eerste op aan worden gesloten. Kortom: ABC Westland wordt steeds interessanter en duurzamer. Het is goed dat de markt dit weet, we heten geïnteresseerde partijen graag van harte welkom om nader met ons kennis te maken.”