Ontwikkelaars begrijpen niets van sloop gemeentehuis Monster

Ontwikkelaars begrijpen er helemaal niets van dat het Westlandse college van b en w het voormalige gemeentehuis in Monster wil slopen in plaats van hergebruiken. ,,Dit valt niet te rijmen.”

Als het gemeentehuis aan de Choorstraat tegen de vlakte gaat, komen daar volgens b en w meer groen en meer parkeerplaatsen voor terug. Volgens het college is er draagvlak onder omwonenden én biedt de sloop kansen voor een levendiger straatbeeld. Er moet alleen nog wel even bijna 5,5 ton worden uitgetrokken voor de sloop.

De gemeenteraad, waar de verhoudingen tussen sloop en hergebruik ongeveer fifty-fifty zijn, debatteert op 8 mei weer over de toekomst van het pand. Het college heeft een aantal scenario’s geschetst, met kleinschalige nieuwbouw als uitgangspunt.

René Hoek van HET Architecten, die zijn plan voor 40 appartementen in het gemeentehuis al eens uit de doeken deed tijdens een gemeenteraadsvergadering, snapt helemaal niets van de keuze van het college. ,,Ons plan levert de gemeente geld op, terwijl sloop alleen maar geld kost’’, weet Hoek. ,,Wij moeten allemaal op onze portemonnee passen, maar de overheid kan gewoon haar gang gaan. Dat valt niet te rijmen.”

Kluswoningen
Hoek en co wilden 40 tweekamerappartementen van rond de 50 vierkante meter maken in het pand. ,,Met een raadzaal die geschikt is voor Vitis Welzijn en functies voor ouderen”, zegt de architect. ,,Een deel van het pand kunnen we bestemmen voor ouderen en een deel voor jongeren én kluswoningen.’’

Maar Hoek vreest nu dat er luxere appartementen komen, die te duur zijn voor jongeren en ouderen. ,,Anders kun je het financieel niet voor elkaar krijgen. Ook omwonenden zijn verbaasd. Het college wil meer groen, maar dat wordt dan een heel duur stukje groen.’’

Verbaasd
Een andere vastgoedontwikkelaar uit Rotterdam was verbaasd dat hij in deze krant moest lezen dat het college de boel wil slopen. ,,Het is kapitaalvernietiging’’, vindt hij. Anderhalf jaar geleden legde hij zijn plan voor circa 40 appartementen neer, maar daarna bleef het stil. ,,In een dialoog kom je altijd tot de beste resultaten, in een tender moet je het maar afwachten. Ik begrijp nu niet zo goed wat ze aan het doen zijn.’’

Bron: AD.NL