Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij kiest voor extra kwaliteitslabel

Met de alsmaar stijgende vraag naar bedrijfs-
onroerend goed en investeringen in commer-
cieel vastgoed stijgt ook de vraag naar kwalitatief goede taxaties van bedrijfsonroerend goed. Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij treedt al jaren op als vooraanstaand taxateur van onder andere bedrijfsonroerend goed en biedt hiervoor ook de benodigde kwalificaties.

De eisen waaraan de hedendaagse taxateur moet voldoen worden steeds strenger. Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij heeft daarom – naast de bestaande voorwaarden waaraan zij reeds voldoen – besloten zich aan te sluiten bij het Taxatie Management Instituut (TMI). 

TMI is een steeds vaker vereist kwaliteitskeurmerk voor bedrijfstaxaties ten behoeve van de financiering en richt zich op gekwalificeerde taxateurs die met het Taxatie Management Systeem werken. Daarnaast is het instituut relevant voor opdrachtgevers in de commerciële vastgoed-
sector. Taxaties die zijn gemaakt met het Taxatie Management Systeem voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed. Dat houdt in dat de taxatie daarmee voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaards in de markt én onderbouwd is.

TMI bevordert de kwaliteit van taxateurs en de door hen aangeboden taxatierapporten door middel van educatie en controle. TMI beheert de data, het systeem en de richtlijn.

U kunt nu voor uw TMI-taxatie terecht bij
Santen & Gasille Bedrijfsmakelaardij

T 0174 – 511 300

Santen-gasille.nl

Binnenkort is onze
nieuwe website live!

Stay tuned