Tijdelijke brandweerkazerne Naaldwijk zeven ton duurder

De gemeente Westland wil de nieuwe tijdelijke brandweerkazerne in Naaldwijk niet huren, maar kopen. Daar is wel bijna 700.000 euro meer voor nodig dan de gemeenteraad al in 2015 beschikbaar had gesteld. De bouwer heeft echter de garantie gegeven dat hij het gebouw na maximaal 15 jaar terugkoopt. Dit staat in een voorstel dat wethouder Ouwendijk naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Eind 2015 besloot de raad een brandweerkazerne te laten bouwen op de plek van het oude politiebureau aan de ‘s-Gravenzandseweg en voor een periode van 15 jaar te huren. Dan moet duidelijk zijn of de Veiligheidsregio Haaglanden de kazerne nog nodig heeft of elders een definitieve kazerne wil hebben. Op de plek van de huidige kazerne naast het politiebureau moeten woningen voor senioren komen.

Tijdens een aanbestedingsprocedure haakten twee van de drie kandidaten af. De overgebleven kandidaat bood weliswaar de laagste prijs, maar die was hoger dat het door de raad beschikbaar gestelde krediet. Als alternatief bood hij koop met terugkoopgarantie aan. Na het nodige rekenwerk is besloten dat aanbod te accepteren. Het blijkt namelijk dat huren op basis van 15 jaar zo’n 20 procent duurder is dan koop/terugkoop, aldus het college.

Dat wil met een besluit niet wachten, hoewel er geen dekking voor de exploitatielasten is in de huidige begroting 2018. Uitstel zou betekenen dat de bouw van woningen voor ouderen mogelijk nog eens een jaar vertraagd wordt.

Bron: WOS