PARTICIPANT

Gemeente Westland

De vastgoedportefeuille van de gemeente Westland is breed: van douchepalen aan het strand of een waterpomp op het dorpsplein, tot aan huisvesting huisartsenpraktijk of multifunctionele gebouwen. Soms komt het voor dat een gebouw, strategisch in het bezit van de gemeente, niet meer wordt ingezet. Zo’n gebouw komt dan op de markt. Daarnaast is er nog de vaste portefeuille van de gemeente; ruimtes die bijvoorbeeld verhuurd worden aan instellingen of verenigingen. Om de vastgoedportefeuille zo efficiënt mogelijk te beheren, wordt telkens gekeken naar hoe goed die gebouwen bezet zijn. Misschien kunnen twee verenigingen bijvoorbeeld één gebouw delen om tot volle bezetting te komen, in plaats van twee gebouwen die regelmatig niet gebruikt worden.

Maatschappelijke bestemming

Een gebouw van de gemeente heeft vaak een maatschappelijke bestemming. Zo’n gebouw heeft dan een publieke functie, zoals op het gebied van cultuur, welzijn, kinderopvang of zorg. De gemeente kijkt eerst wat er mogelijk is om die functie te behouden. Je kunt op een locatie van een voormalig verenigingsgebouw bijvoorbeeld niet zomaar woningen bouwen. Om de bestemming te wijzigen, is er een bestemmingsplanprocedure nodig. Daar worden omwonenden en andere belanghebbenden bij betrokken. Als een vereniging of instelling het eigen pand wil en kan kopen, is dat ook mogelijk en blijft de maatschappelijke bestemming bewaard.

Verkoop

Een gebouw dat verkocht wordt, komt op de markt. Een voorbeeld hiervan is het oude tramstation in Naaldwijk, waar in recentere jaren een moskeevereniging en een welzijnsvereniging zaten. Tijdens de leegstand werkt de gemeente samen met een partner om toezicht in en op het gebouw te houden. Verkoop gebeurt onder meer via de website van de gemeente en advertenties. Als er een aantal partijen op een gebouw afkomt, wordt er meestal een openbare inschrijving gedaan. De gemeente kijkt naar verschillende aspecten zoals het plan voor het gebouw en de prijs. Soms onderhandelt de gemeente met één partij, dan is een taxatie noodzakelijk voor het verkrijgen van een reële marktprijs.

Contact informatie