Werkzaamheden

‘De Westlandse Entree vergroot bereikbaarheid onze regio’

Er is jaren voorbereiding aan vooraf gegaan, maar de werkzaamheden aan de Wippolderlaan (of N211) zijn begonnen. Volgens planning zal het project, waarvan Provincie Zuid-Holland opdrachtgever is, gereed zijn medio 2027. Omgevingsmanager Sander Zuyderwijk van ‘De Westlandse Entree’ geeft een toelichting op de werkzaamheden. 

Verbinding met A4

De Wippolderlaan vormt een belangrijke verbindingsweg die Westland via de Westlandroute, Den Haag Zuidwest via de Erasmusweg en Lozerlaan en Wateringse Veld via de Laan van Wateringse Veld  met de A4 verbindt. De weg is grotendeels gelegen in Wateringen op Westlands grondgebied en een klein stuk in Midden-Delfland. “Het toenemende verkeer uit de Greenport, de vele bedrijventerreinen en toenemend woon-werkverkeer zorgden voor files. Provincie Zuid-Holland is ruim tien jaar geleden gaan kijken naar een oplossing voor deze weg en vorig jaar is het project vergund aan ‘De Westlandse Entree’, een bouwcombinatie van Mobilis en Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Beide bedrijven combineren hun expertise in de samenwerking.” zegt de in Naaldwijk woonachtige Zuyderwijk.  

Grote wijzigingen

Er staat voor de komende jaren een flink aantal grote wijzigingen op het programma. Zo wordt de Wippolderlaan tussen de A4 en de Westlandroute verbreed van 2×2 naar 2×3 rijbanen. Hierbij moeten ook bruggen worden gebouwd of gerenoveerd. De N211 sluit aan op de Laan van Wateringse Veld met een ongelijkvloerse aansluiting. Er komt een nieuwe rotonde bij de Laan van Wateringse Veld en via een fly-over rijdt het verkeer straks van en naar de N211 en de A4.

De huidige aansluiting met de N222 (Westlandroute) wordt ongelijkvloers; de N211 wordt hier verdiept aangelegd. Het (vracht)verkeer van en naar de N222 (Westlandroute) rijdt via aparte rijstroken. Met de aanpassingen aan de N211 Wippolderlaan kan het verkeer beter doorrijden op de N211 en N222. 

Teamwork

“Gelukkig sta ik er als omgevingsmanager niet alleen voor,” zegt Zuyderwijk met een stralende lach, “we doen dit gehele project als team. Samen met de technisch manager, de contractmanager, de procesmanager, de projectmanager én de projectdirecteur vormen we het kernteam. De afdeling omgevingsmanagement vorm ik samen met mijn collega’s Lieve en Max, in goede samenwerking met Provincie Zuid-Holland. Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor alle vergunningen. Ook communicatie met belanghebbenden, van overheden tot een camping die naast het tracé ligt, beslaat een groot deel van onze werkdagen.”

Communicatie

Omdat het project grote implicaties heeft voor de omgeving is het belangrijk goed contact te leggen met omwonenden en bedrijven. 

Om de omgeving goed te informeren over de werkzaamheden, de start en de te verwachten overlast hebben we samen met Provincie Zuid-Holland een bewonersavond georganiseerd. Voor deze bewonersavond zijn 8600 papieren brieven verspreid en hebben we aandacht gevraagd via digitale media. Tevens hebben we samenwerkingsverbanden en verenigingen als groep benaderd. Ook de bedrijven op Bedrijventerrein Wateringse Veld zijn goed meegenomen over de werkzaamheden. Een bedrijf dat zware kraanwagens heeft, mag tijdens de weekendafsluitingen het materieel bij Royal Flora Holland in Honselersdijk stallen. Zo proberen we met elkaar mee te denken.”

Overlast beperken

De eerste twee van vier weekendafsluitingen hebben in het voorjaar van dit jaar plaatsgevonden. In november volgen nog twee afsluitingen van de Wippolderlaan. Zuyderwijk licht toe dat er altijd beperkte overlast kan ontstaan: “Overlast tot nul reduceren is niet mogelijk, maar we willen deze wel zo beperkt mogelijk houden. Samen met alle omliggende gemeenten, de Veiligheidsregio, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat hebben we een verkeersplan gemaakt om bijvoorbeeld omleidingen op elkaar af te stemmen. Op deze manier wordt chaos voorkomen en verrassen we elkaar niet. We kunnen niet iedereen blij maken, maar helderheid is erg belangrijk. Daar werken we dagelijks aan in ons kantoor dat op een steenworp afstand van de werkzaamheden is gelegen. Als er vragen zijn, willen we deze altijd met plezier beantwoorden.”

Meer informatie is te vinden op www.n211wippolderlaan.nl