Economie

Gemeente Westland: ‘Verdeling van grond vraagt om weloverwogen keuzes’

2030/2040: het zijn jaartallen die op dit moment voor de gemiddelde Westlander nog ver weg lijken, maar voor het beleidsteam Economische Zaken van gemeente Westland, is het de dagelijkse realiteit om op déze jaartallen economisch beleid te maken. Een van de werkvelden van dit team is kantoren- en bedrijventerreinen. Erik van Duren (42) is beleidsadviseur bij de gemeente Westland en legt uit waar in dit werkveld de kansen én uitdagingen liggen. 

‘Op dit moment is onderzoeksbureau BSP/SWECO bezig met het opstellen van een kantoren- en bedrijventerreinenmonitor’, aldus de sinds 2011 bij gemeente Westland werkzame Van Duren. ‘Hierin wordt onder meer inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de branches in Westlandse kantoren en bedrijven is, welke groeibehoefte er is of verwacht wordt in de komende jaren. De uitkomsten van deze monitoren dragen onder meer bij aan de legitimering van de actualisatie van de Westlandse bedrijventerreinenvisie en aansluitend de Westlandse kantorenvisie. We hadden al een visie 2013-2020, met een doorkijk naar 2030, maar vanwege de marktdruk en -dynamiek in de bedrijvenbranches én de druk op grond vanwege andere groeiwensen – denk aan woningaanbod, sport- en maatschappelijke voorzieningen – hanteren we liever een geactualiseerde bedrijventerreinenvisie. Deze moet een reikwijdte krijgen met een doorkijk naar 2040.’

Stimuleren

In de visie zal een onderwerp over duurzaamheid en klimaatadaptief ondernemen niet ontbreken. De gemeente Westland probeert dit vanuit haar eigen groene belang zo veel mogelijk te stimuleren. Van Duren: ‘We treden daarover veel in contact met ondernemers, vastgoedeigenaren of samenwerkingsorganen als de bedrijveninvesteringszones (BIZ’en), MKB Westland, VNO-NCW Westland-Delfland, veelal ook in regie met de 22 gemeenten uit de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het is ons aller belang om in de toekomst gezonde en duurzame kantoren- en bedrijventerreinen te huisvesten. Uiteindelijk is het doel om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken, met alles wat daarbij komt kijken, zoals ook goede bereikbaarheid. Dat vraagt bij de verdeling van grond om weloverwogen keuzes. Bedrijventerreinen en kantoren zijn belangrijk, maar dat zijn woningen en sportaccommodaties ook. Hoe beter we inzichtelijk hebben waar nu én straks behoefte aan is, hoe beter we het Westland kunnen managen als het gaat om de openbare ruimte.’

Duurzaamheidsdag

Qua verduurzaming, zet Westland ook op kantoren- en bedrijventerreinen vol in op energiebesparing en opwekking van groene energie. Naast het tot 1 november aanbieden van gratis energiescan voor zakelijke locaties van meer dan 100 m2 (zie artikel in dit magazine), organiseerde het 8 oktober jl. een duurzaamheidsdag bij Biersteker in Honselersdijk. ‘Een evenement voor zowel ondernemers als particulieren. Er kwamen diverse ondernemers op af en dat is mooi, want er is nog altijd heel veel winst te behalen op het gebied van verduurzaming van kantoren en bedrijfspanden.
Met gemeente Westland zetten we in op een CO2-reductie van 25% in 2025. Onderzoek wijst uit dat op 80% van de daken in Westland nog mogelijkheden voor zonnepanelen liggen. Laten we alle mogelijkheden benutten. Dat gebeurt overigens al. Een mooi voorbeeld vindt plaats in Honselersdijk, waar zes ondernemers met elkaar samenwerken en gebruik maken van PVT-panelen (Photo Voltaic Thermisch), waarmee op duurzame wijze elektriciteit en warm water kan worden opgewekt. Maar ook andere initiatieven juichen we van harte toe. Neem contact op als je meer wilt weten over de mogelijkheden van verduurzaming op je eigen pand of op een van de 30 bedrijventerreinen die Westland rijk is.’

T : 14 0174 (algemeen) / (06) 1020 4545 (direct)

E: EvDuren@GemeenteWestland.nl