COVERSTORY

Geen extra ruimte betekent stagnatie van Greenport Westland

De Stichting Agrologistieke Bedrijventerreinen Westland is een samenwerkingsverband van zes agrologistieke bedrijvencentra. Enkele jaren geleden sprak de stichting de ambitie uit dat het agrologistieke cluster Westland nummer één in Europa wordt en blijft. Voorzitter van de stichting, Karla Peijs: “Dat is niet eenvoudig. Concurrentie van landen die wendbaarder zijn, een ander klimaat hebben, een andere energiemix hebben en/of minder dichtbevolkt zijn, ligt op de loer. Om onze positie te versterken, is samenwerking nodig.”

 

Wat zijn de ontwikkelingen op dit moment?

“Vooral bereikbaarheid en het oplossen van knelpunten in en om Westland vragen veel aandacht. We zijn groot voorstander van het doortrekken van de metrolijn of lightrail vanuit Maassluis naar Den Haag, zodat Rotterdam, Westland en Den Haag optimaal verbonden zijn. Het is voor Westlandse bedrijven heel lastig om aan werknemers te komen en een goede verbinding zou dit enorm verbeteren. Met een fietsen- of elektrische-scooterplan kunnen we alle bedrijventerreinen bereikbaar maken. Daarbij vinden we het ook belangrijk om extra aandacht te besteden aan een veilige omgeving voor bijvoorbeeld vrouwelijke werknemers in de avonduren en aan verkeersveilige schoolroutes.”

Wat kunt u vertellen over het verduurzamen van de terreinen?

“Dat lukt dankzij de inzet van de gevestigde bedrijven goed. Veel bedrijven hebben al zonnepanelen op het dak of zijn dit van plan. Een windmolen op het ABC-terrein zou ook zeer wenselijk zijn. Verder is een flink aantal bedrijven bereid om op- of af te schakelen als dat nodig is voor het energie-aanbod. En sommige bedrijven maken al gebruik van aardwarmte.”

En wat gebeurt er op het gebied van innovatie?

“Heel veel! Westland loopt niet voor niks vooraan in de wereld. Die innovaties variëren van zeer vernieuwende kassenbouw en productintroducties waarmee we de markt blijven verbazen tot nieuwe verhoudingen tussen klant en producent. 

De logistieke sector is continu in beweging. Denk aan veranderende wet- en regelgeving, sancties van de overheid ten opzichte van belangrijke consumentenlanden, andere brandstoffen voor vrachtwagens, meer vervoer over water en met de trein en – last but not least – steeds intensiever gebruik van data en automatisering en robotisering. Bij al deze veranderingen is het zaak het zeer hoge niveau waarop Westland balanceert te stutten met werknemers die van alle markten thuis zijn. We hebben verbindingen nodig met de beste universiteiten, hbo’s en mbo’s van Nederland. De nieuwe railverbinding kan hiervoor doorslaggevend zijn.”

De gemeente Westland stelt dat er geen ruimte is voor uitbreiding van bedrijventerreinen. Moet deze visie bijgesteld worden?

“Inderdaad is er nog steeds een grote behoefte aan ruimte voor de agrologistiek. Bij het ABC-terrein is uitbreiding in voorbereiding en daarnaast zouden we graag Loswal de Bonnen (27ha bruto) bij de Hoekse Baan bestemmen voor agrologistiek. Het ligt goed ontsloten en dichtbij de Stena Line, de A20, het water en de trein. De verder nodige uitbreiding zien we graag direct naast de huidige terreinen om onnodige verkeersdruk te voorkomen. Het is voor ons overigens een raadsel waarom Rotterdam het ‘Brexit’-parkeerterrein weer afbreekt. Alle bedrijventerreinen in Westland hebben heel veel last van ‘wildparkeerders’, die – terwijl er in de bedrijfsgebouwen superhygiënisch gewerkt wordt – de bosjes in schieten met een rol toiletpapier. Onaanvaardbaar in onze ogen.”

Welke problemen voorziet u als er geen uitbreiding komt?

“Op de eerste plaats moeten we ons realiseren dat Greenport Westland en de agrologistiek nauw met elkaar verbonden zijn wat betreft groei en welvaart. Dus: geen extra ruimte betekent stagnatie in de ontwikkeling van de sector, maar ook van de Greenport als geheel. Het is een organische eenheid met alle betrokken bedrijven eromheen op zeer korte afstand van elkaar. Je kunt er niet ongestraft één onderdeel uithalen. We zien dat de overheden wel oog hebben voor Greenport Westland, maar we hebben een versnelling nodig van de ambtelijke molens. Een proactieve gemeente hoort bij zo’n ondernemerscommunity als we in Westland hebben. Een gemeente met een open oog voor de agrologistiek dus.”

www.aglwestland.nl