COVERSTORY

Wethouder Pieter Varekamp

Het Westlands Agrologistiek Cluster, met activiteiten voornamelijk op de handelsterreinen ABC Westland, Flora Holland, Westerlee en Honderdland, draait en groeit goed. We zien dat op Honderdland, waar de afgelopen jaren veel gebouwd is en bedrijven in de agro handelssector hun activiteiten hebben kunnen uitbreiden. De percelen op gebied Honderdland zijn eerder uitverkocht dan eerder verwacht. Het ligt in de lijn der verwachting dat de sector verder groeit. 

Op dit moment is er nauwelijks ruimte in Westland om uit te breiden. De urgentie om ruimte voor de agrosector beschikbaar te hebben groot. De gemeente werkt samen met ABC Westland om het terrein aldaar uit te breiden. Dat zal de komende tijd zijn beslag krijgen. Daarnaast werkt gemeente Westland aan de ontwikkeling van het Flora gebied, waar mogelijk voor de sierteelt sector ruimte komt. 

Daarnaast zien we dat, wanneer bedrijfshallen vervangen worden, er met meerdere lagen gebouwd wordt. Zo wordt ook invulling gegeven aan de ruimtevraag. Voor de langere termijn wordt gewerkt aan een nieuwe bedrijventerreinen visie. Daarin nemen onder meer op wat het beleid van de gemeente zal zijn ten aanzien bij uitbreiding en hoe we met de ruimtevraag omgaan. We zijn daarover in gesprek met het Agrologistiek Cluster.

Naast het bieden van ruimte voor ontwikkeling en groei van deze sector, werkt gemeente Westland aan verbetering van de dienstverlening en de bereikbaarheid. Ook daaromtrent is de gemeente in goed contact met het cluster.