Bouwend Nederland

Samen doorbouwen aan Westland

Koninklijke Bouwend Nederland is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De afdeling ‘Midden Zuid-Holland’ behartigt de belangen van bouw- en infrabedrijven in de regio rondom Den Haag, Delft, Lansingerland en Zoetermeer. Ook Westland maakt onderdeel uit van deze regio en de voorzitter is een Westlandse ondernemer: Hein Herpers van Verbakel Bouwbedrijf.

Hein Herpers

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven door de belangen te behartigen, te ondersteunen bij brancheontwikkelingen en praktische ledenvoordelen te bieden. Op het gebied van lobby wordt de brede achterban vertegenwoordigd. “Bij Bouwend Nederland wordt niet gekeken naar de grootte van een bedrijf, iedereen is welkom. Er is een vast lidmaatschapstarief dat voor alle leden geldt en een variabel tarief dat afhangt van de omzet. Naast de omvang van bedrijven is ook de vertegenwoordiging in de afdeling een afspiegeling van de leden. Behalve aannemers zijn ook bouwkundig ingenieurs en weg- en waterbouwers actief in het bestuur. Zo herkent elke ondernemer in de brede sector zich in Bouwend Nederland.” zegt Hein Herpers, die sinds 2018 voorzitter is van de afdeling Midden Zuid-Holland.

Landelijke speerpunten

Bouwend Nederland kent een aantal speerpunten waarvoor continu aandacht wordt gevraagd. In algemene zin zet men zich in om een goed ondernemersklimaat te scheppen. Het behouden van werkgelegenheid én het aantrekken van nieuwe werknemers zijn andere speerpunten. Ook staat duurzaamheid logischerwijs hoog op de agenda. De actualiteit noopt soms tot actie, schetst Herpers: “Toen Nederland vorig jaar met het coronavirus werd geconfronteerd, moesten wij optreden. Er is direct, in samenwerking met de overheid en andere brancheorganisaties, een protocol opgesteld dat ervoor zorgde dat we door konden werken. Er kan ook niet achterover worden geleund, er wacht een enorme opgave, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw. Tot 2030 moet er een miljoen woningen worden gebouwd, een kwart van deze huizen zal in onze regio worden gerealiseerd. Vooral woningen in het segment tot €300.000  zijn hard nodig. Bij eerdere crises kregen wij de klappen, nu zijn wij gelukkig grotendeels ontzien. Maar op het gebied van bouwprojecten in de utiliteit zullen we in de toekomst de gevolgen van corona zeker merken. Het thuiswerken geeft een andere dynamiek en andere behoefte aan bedrijfs- en kantoorpanden. Op het gebied van de inframarkt zijn de vooruitzichten, vanwege druk op de gemeentelijke begrotingen en beperkingen in de vergunningsverlening door de stikstofcrisis, erg onzeker. Er is actie vanuit de overheid nodig om die problemen op te lossen.”

Arbeidsmarkt

De bouwsector heeft veel mensen nodig, jaarlijks 10.000. Zowel vanuit de vervangingsvraag als ‘extra medewerkers’. Helaas bestaat er nog veel scepsis en verkeerde beeldvorming over het werken in de bouw, constateert Herpers: “Mensen denken dat het werk zwaar, vies en onveilig is. Het tegendeel is waar; het is een uitdagend vakgebied met kansen voor mensen van allerlei opleidingsniveaus. De echte bouw is ook veelal verplaatst naar fabrieken, daar wordt seriematig gebouwd. Met een ‘sleutel 12’ kun je een bouwpakket van binnenmuur, spouw, buitenmuur en kozijnen in elkaar zetten. Op de werkplaats wordt het werk dus veiliger en korter van duur.” Ook voor hoger geschoold personeel biedt de bouw genoeg opties; ingenieurs, ontwerpers van productielijnen, werkvoorbereiders etc. zijn gewenst. Een deel van het werk vindt niet meer plaats op de werkvloer, maar aan de tekentafel.

Lokale rol 

Op het hoofdkantoor in Zoetermeer én in de regio wordt werk gemaakt van de belangrijkste doelstellingen. “Ook hier is de arbeidsmarkt een aandachtspunt. Het is belangrijk om vroeg interesse te kweken bij jongeren voor ons mooie vak. Een voorbeeld hiervan is het ISW Vakcollege, aan de Hoge Woerd in Naaldwijk. 150 Bedrijven, waaronder 35 bouwbedrijven, zijn hieraan verbonden. Zo kunnen we initiatieven ontplooien om onder de aandacht te komen bij de doelgroep van de toekomst. Ook het geven van stagegarantie, gastlessen in de klas, de Dag van de Westlandse Techniek en bezoeken van scholieren aan bedrijven dragen daaraan bij. Een volwaardige technische MBO-opleiding in Westland is ook zeer welkom, zo behouden we ons arbeidskapitaal.” zegt Herpers.

Uitdagingen Westland

“Westland staat voor een grote uitdaging,” betoogt Herpers, “we leven in een klein, maar enorm dynamisch gebied. De ruimtedruk is enorm; we willen hier kunnen wonen, bedrijven een plaats bieden, sporten, recreëren in het groen en Greenporthoofdstad blijven. Gemeente Westland zal dan ook heldere keuzes moeten maken, we moeten elke vierkante meter goed gebruiken. Ook de volgende generatie wil hier fijn kunnen leven.” Met Gemeente Westland zit de bouwsector met regelmaat om de tafel; het gemeentelijk bouw- en infra-overleg houdt zich bezig met regionale onderwerpen. “Al tien jaar zitten we met het college van B&W en het ambtenarenapparaat aan tafel. Zo hebben we input kunnen leveren op de grensbedragen in het destijds gewijzigde aanbestedingsbeleid. Ook de uitvoering van de wijzigingen in de omgevingswet monitoren we gezamenlijk. Zo bouwen we samen door aan Westland.” besluit Herpers. 

bouwendnederland.nl