Mr. J Geelhoed:

Onzekerheid kost bedrijfsleven geld

EBH Legal is een Westlands advocatenkantoor dat sinds kort zijn intrek heeft genomen in het nieuwe pand aan de Boswoning in Honselersdijk. Vanaf de provinciale N213 (bekend als de Nieuweweg) ziet menig passant het gebouw in alle glorie stralen. BOEM in gesprek met advocaat Jörgen Geelhoed.

Een spiksplinternieuw kantoor, dat moet heerlijk werken zijn!

Inderdaad, het is prettig om in deze mooie omgeving te mogen werken. We hebben met veel plezier in het Horti Business Centre gezeten, maar dit is veel meer een zichtlocatie. Buiten is nog niet alles afgerond, er wordt nog aan de weg en het groen gewerkt. Maar binnen werkt ons team van twaalf  advocaten en mediators, ondersteund door juridisch medewerkers, alweer sinds 1 februari. De opstelling is bijzonder open, we hebben geen eigen kamers. Er wordt veel meer online gewerkt, nog minder op papier dan voorheen. In de kantoortuin kunnen we elkaar ontmoeten en er zijn uiteraard aparte spreekkamers voor de persoonlijke gesprekken.

Zaten jullie niet lange tijd aan de Tiendweg in Naaldwijk?

Dat klopt, daar hebben we jarenlang kantoor gehouden. In 2017 is er een splitsing geweest van het kantoor EBH Elshof. EBH Legal is onder de oude naam verder gegaan. Dick Bosboom is nog steeds betrokken bij ons kantoor.

Terug naar advocaat Geelhoed. Hoe is deze in Westland verzeild geraakt?  

Van origine ben ik een Zeeuw, maar voor de studie ben ik begin jaren ’90 naar Leiden gegaan. Ik ben publiekrechtelijk afgestudeerd in 1997 en heb toen gesolliciteerd bij de toenmalige Gemeente Wateringen. Ik kwam op de juridische afdeling terecht en werd vrij snel in het diepe geworpen. Al in de eerste maand trof ik advocaat Peter Duijsens tegenover me. De gemeente was in problemen geraakt door een bestemmingsplan dat dateerde uit de jaren ’50. Een mooie leerschool.

Toch ging je naar Den Haag…

In 1998 werd ik door EBH gevraagd bij hen advocaat te worden en in 2003 kwam de kans te gaan werken bij Ekelmans & Meijer, een gerenommeerd kantoor. Hier ben ik uiteindelijk ook partner geworden in 2008. In 2011 heb ik de stap naar EBH gemaakt.

Want Westland trok?

Heel eerlijk gezegd; ja. Als Zeeuw begrijp ik Westlanders goed, het is een nuchter soort mensen. Westlanders gaan voor de inhoud en: een man een man, een woord een woord. Dat werkt prettig!

Als advocaat omgevingsrecht is Westland vast een uitdagende omgeving?

Westland is enorm ondernemend en de ontwikkelingen gaan ook verschrikkelijk snel. Er is in 20 jaar tijd veel veranderd, kijk bijvoorbeeld naar de infrastructuur; de Westlandroute en het gebied rondom Westerlee zijn prima aangepakt. Er moet ook nog het nodige gebeuren…

Loopt Gemeente Westland achter?

Dat is misschien te cru, maar de wereld wijzigt snel. Kijk bijvoorbeeld naar een bestemmingsplan dat een hotel mogelijk maakt. Tot 10 of 15 jaar terugzag niemand hier iets bijzonders in, nu zien beleggers opties voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Er ontstaan ook steeds meer mengvormen; middenstand en horeca lopen in elkaar over, maar ook wonen en zorg zijn niet altijd strikt gescheiden.

Wat kan Gemeente Westland hieraan doen?

Als er vooraf meer aandacht is voor bepaalde zaken, voorkomt dat paniek achteraf. Wettelijk moeten de bestemmingsplannen elke tien jaar worden herzien, maar het mag natuurlijk vaker gebeuren. Onzekerheid met betrekking tot de uitleg van regels kost namelijk veel geld, voor bedrijven en voor de overheid.

Naar verwachting wordt per 1 januari 2022 de Omgevingswet ingevoerd. Gaat dit een oplossing bieden?

Op zich kan de Omgevingswet helderheid scheppen, maar we moeten waken voor een verkapte bezuinigingsslag van de rijksoverheid. Allerlei duurzaamheidsdoelen worden opeens in de Omgevingswet geplaatst, zonder dat deze decentralisatie geld met zich meebrengt voor de gemeenten. Ik had gehoopt dat de rijksoverheid had geleerd van de decentralisaties in de zorg…

Wat is het grootste risico van te snelle invoering van de Omgevingswet?

Processen kunnen vertraagd worden en ontwikkelingen komen dan stil te liggen. Ik ken nu al gemeentes in het land die vanaf juni geen bestemmingswijzigingen meer accepteren. “We wachten tot na de invoering van de Omgevingswet.” zegt men dan. De overheid zal echt voorspelbaarder moeten worden, dat begint van hogerhand. Werken met een langetermijnvisie is erg belangrijk, ad hoc werken slokt te veel tijd op. Maar ook lagere overheden moeten goede structuurvisies en bestemmingsplannen opleveren. Dat voorkomt frustratie, geldverspilling en vertraging. Weeffouten geven onzekerheid en maken investeringen ook onzeker, dat is funest voor het bedrijfsleven.

ebhlegal.nl