verduurzaming

Verduurzaming speer­punt voor Westlandse bedrijven­terreinen

Verduurzaming op bedrijventerreinen is een belangrijk item voor bedrijven die daar gevestigd zijn. VNO-NCW West speelde daar onlangs op in door een evenement te wijden aan dit onderwerp. In het Naaldwijkse World Horti Center leverde dit een boeiende middag op waarbij experts en ervaringsdeskundigen hun ervaringen
konden delen.  

Organisatiegraad verhogen

Na opening door de dagvoorzitter was het woord aan één van de ambassadeurs van Bedrijventerreinen Provincie Zuid-Holland. Boyd Bartels is onder andere ambassadeur voor de regio Haaglanden en kreeg daarom de vloer op de bijeenkomst: “Het is erg belangrijk dat we de noodzaak zien van ondernemingen op bedrijventerreinen, deze moeten we de kans geven bestendig hun zaak te draaien. We hebben in Zuid-Holland in totaal 613 bedrijventerreinen en deze leveren een derde van alle banen in deze provincie op.” Belangrijkste boodschap die Bartels aan de zaal meegaf, was om de samenwerking op te zoeken. Bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie: “Niemand kan het in zijn uppie, je moet als entiteit zaken koppelen. Laat businesscases maken voor bijvoorbeeld zonnepanelen, als die er nog niet zijn. Of bekijk het gezamenlijke vervoer op een bedrijventerrein. Verhoog de organisatiegraad, dan klop je ook makkelijker aan bij de provincie voor subsidies. Want er is geld beschikbaar voor samenwerkende partijen!”

Congestieproblematiek komt eraan

Het Platform Verduurzaming Bedrijventerreinen geeft inzicht in wat er precies mogelijk is op het gebied van verduurzaming. Christa de Ruyter is programmasecretaris van het PVB en zij schetste dat er een landelijk kennis- en expertisecentrum zal komen. “De allocatie van bedrijventerreinen wordt bepaald door veel meer dan de energietransitie. Ook zaken als de circulaire economie, de beschikbaarheid van water, bereikbaarheid en HR-vraagstukken spelen daarbij een rol.” Als bedrijven moet je volgens De Ruyter eerst goed bekijken welke wensen er leven voordat er wordt samengewerkt: “Wil je vooral genoeg energie hebben om het bedrijf te voeren of wil je een energiehub creëren?

Dat is een punt waar verschillende soorten energie-infrastructuur elkaar ontmoeten. Als die vraag is beantwoord kan er concreet worden gekeken waaraan behoefte is: laadinfra, elektrificatie, zero emissie zones etcetera. Belangrijk is dat er een betrouwbare energievoorziening wordt gerealiseerd en de oplossing kan verschillen van ondernemer tot ondernemer en van bedrijventerrein tot bedrijventerrein. Er is niet één pasklare oplossing. Eén ding is wel zeker in de toekomst gaat ook in Zuid-Holland congestieproblematiek komen, dus dit is het moment om in actie te komen.” 

Westlands voorbeeld: Honderdland

De bijeenkomst vond plaats in het hart van Westland en ook in de tuinbouwgemeente zelf is er een goed voorbeeld van samenwerking op het gebied van energie. Op het Maasdijkse bedrijventerrein Honderdland heeft een aantal ondernemers, mede in samenwerking met de netbeheerder en de Rabobank, een flinke stap gezet. Sander Vroom ging namens Rabobank in gesprek met Jan de Wilde van Dael Energy. “We hebben hierbij echt vooruit gekeken en wilden de energievraag van de toekomst veilig stellen, we hebben hier 60 kavels met bedrijven die met name in de agrologistiek werkzaam zijn. Nu rijden er nog veel auto’s op fossiele brandstoffen, maar er komt een moment dat er nog meer elektrisch zal worden gereden. Een onderzoek gaf aan dat het op individueel gebied misschien allemaal te behappen zou zijn, maar op collectief gebied zouden we een grote uitdaging hebben. Resultaat is dat er een collectief is gesmeed waarbij 16 op Honderdland aanwezige bedrijven zijn aangesloten, gezamenlijk sluiten we nu een energiecontract af bij Westland Infra.” zegt De Wilde. Een uitgebreider artikel over het energiecollectief in Honderdland is elders in dit magazine te lezen.