gemeente

‘Een sterke Westlandse horecasector is goud waard’

Gemeente Westland presenteerde aan het begin van 2024 de ‘Uitvoeringsagenda 2024-2030’ die bij de Horecavisie hoort. BOEM-redacteur Roel Batelaan ging erover in gesprek met beleidsmedewerker Economie Jules Stuyt. 

Een visie én een uitvoeringsagenda. Niet iedereen zal de verhouding hiertussen begrijpen…

Ja, voor ons is dat gesneden koek, haha. De horecavisie is nog aangenomen door de vorige gemeenteraad, die tot 2022 heeft gezeten. In de visie staat wát we doen. Het aannemen van de uitvoeringsagenda is vervolgens een taak van het College van Burgemeester en Wethouders en gebeurde begin dit jaar. Hierin staat hoe we willen bereiken wat in de visie staat. 

Wordt zo’n uitvoeringsagenda achter een bureau bedacht? 

Nee, zeker niet! Evenals de visie zelf is er een participatietraject doorlopen. Koninklijke Horeca, MKB Westland en de BIZ’en hebben meegekeken, maar ook een aantal horecaondernemers. Zo heb je een mooie mix van partijen die een breder belang hebben en partijen die voor een kleiner belang opkomen.

Waarom moet er voor de horeca eigenlijk eigen beleid worden gemaakt? 

In het verleden werd horeca vaak op dezelfde hoop geveegd met detailhandel. Maar dat hield op een zeker moment geen stand meer, het verdient
eigen beleid.

Waarom verdient de horeca eigen beleid? 

Westland kent een aantal economische pijlers,
het glastuinbouwluster en aanverwante bedrijvigheid staan hierbij uiteraard op 1. Maar ‘detailhandel, horeca, recreatie en toerisme’ is een andere pijler waar Westland zich mee wil onderscheiden op economisch gebied. 

Dat klinkt helder. Naar de inhoud nu! Wat staat er in de uitvoeringsagenda?

Het is belangrijk dat we qua volgordelijkheid de
zaken goed aanpakken. Dat betekent dat we eerst een goede inventarisatie moeten maken van
hoeveel horecabestemmingen er zijn en hoeveel vierkante meter dat betreft. Ofwel: is er genoeg ruimte nu en in de toekomst? Er moet anderzijds ook niet te veel aanbod zijn, dat verkleint de kans op levensvatbare horeca. 

En de volgende stap?

Dat is het ontwikkelen van een strategie samen met andere partijen. Welk aanbod is er per kern? Welke kansen zijn er op diverse locaties? En welke wensen leven er bijvoorbeeld? 

Welke kansen en wensen er zijn? Is dat aan een gemeente of aan de markt om dat te bepalen? 

Dat klopt, we gaan er niet hard op sturen. Maar we willen er wel in meedenken, dat komt uiteindelijk levendige dorpscentra ten goede. 

Maar doet de gemeente dit dan echt zelf? 

Je moet dit niet zwart-wit zien. In enkele kernen is er een zogenaamd Gouden Driehoek-overleg, hier gaan een BIZ, de gemeente en vastgoedeigenaren met elkaar in gesprek om leegstand tegen te gaan en te kijken waaraan behoefte kan zijn. De gemeente kan dan besluiten een horecamakelaar in te zetten om acquisitie te doen om een kwalitatieve toevoeging voor een kern te vinden. Het is een atypische rol, maar we pakken deze verantwoordelijkheid.  

Gaat de uitvoeringsagenda over alle horecabedrijven? 

Het betreft vooral de restaurants en cafés waar deze agenda over gaat. De inventarisatie van de overnachtingen maken onderdeel uit van het toerismebeleid. Ook hier liggen mooie kansen, onder andere om de bezettingsgraad buiten het seizoen omhoog te krijgen. 

Is het in Westland eigenlijk aan­trekkelijk voor horecaondernemers om een zaak te beginnen? 

We hebben recentelijk goed gekeken naar het vestigingsklimaat, ook samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het is goed om als gemeente ook naar eigen handelen te kijken hierin; in het verleden konden vergunningsaanvragen lang duren, was er geen vast aanspreekpunt en voelden mensen zich van het kastje naar de muur gewezen. Vanuit de afdeling Economische Zaken hebben we deze punten tegen het licht gehouden. 

Wat moet er nog meer in 2030 bereikt zijn? 

Je kunt er niet omheen; duurzaamheid! Er zal een duurzaamheidsproject worden opgezet waar minimaal tien ondernemingen aan meedoen. De invulling ervan is nu nog niet duidelijk, maar het kan met de uitdagingen van de energievoorziening te maken hebben. Ook willen we voedselverspilling tegengaan. 

Gaat de gemiddelde Westlander nog iets merken van de uitvoeringsagenda?

Net als de horeca zelf kent de uitvoeringsagenda ook volop leuke initiatieven waarbij Westlanders betrokken zullen worden. Zo willen we met leuke testimonials laten zien dat het werken in de horeca ook voor jongeren erg leuk is. Verder zijn een filmwedstrijd gepland en komt er een  Westlands kookboek.
We voeden met onze glastuinbouw de wereld, daar hoort volgens ons een kookboek bij! We doen hard ons best als gemeentelijk apparaat, samen met belangenorganisaties en ondernemers. We doen het samen, een sterke Westlandse horecasector is immers goud waard.