Verslag

Dag van de Duurzaamheid in Westland wederom succesvol

In het najaar wordt traditioneel door het bedrijfsleven en overheden bij de Dag van de Duurzaamheid stilgestaan. In Westland werd de themadag voor het tweede opeenvolgende jaar gehouden bij Biersteker Bouw, Dak- Geveltechniek in Honselersdijk. Energie en duurzaamheid zijn urgente kwesties vandaag de dag, mede vanwege de oorlog die woedt in Oekraïne. De bijeenkomst, die georganiseerd werd door VNO-NCW Westland-Delfland en Gemeente Westland, gaf aanwezigen een beeld van de huidige ontwikkelingen én bood de aanwezigen handreikingen om stappen te zetten in verduurzaming.

Divers programma 

Na een welkomstwoord door bestuurslid Bart Sosef namens VNO-NCW Westland-Delfland werd de Dag van de Duurzaamheid gestart. Het programma bestond uit enkele sprekers die experts zijn op het gebied van energie; afgevaardigden van onder andere Gemeente Westland en Capturam spraken vertegenwoordigers van bedrijven toe. Na enkele pitches over verduurzaming, een rondleiding door het nog immer vooruitstrevende pand én een duurzaamheidsmarkt werd de ochtendsessie afgesloten. In de middag waren alle inwoners van Westland welkom om kennis te maken met de energiecoaches en de diverse stands te bezoeken

Gemeente Westland

Wethouder Pieter Varekamp van Gemeente Westland schetste de huidige situatie in de wereld. Als verantwoordelijke voor energietransitie gaf hij aan dat de financiële middelen van Gemeente Westland beperkt zijn: “Wel kunnen wij een lobby voeren richting het Rijk, langs twee lijnen. Enerzijds moeten we garanderen dat op langere termijn energie betaalbaar blijft. Anderzijds moet er aandacht zijn voor het vermogen te innoveren.” Burgemeester en Wethouders zijn trots op de innovatieve kracht van Westlandse ondernemers. Bij monde van Varekamp zegt het College: “Er gebeurt al bijzonder veel in Westland; diverse partijen werken samen hard aan het terugdringen van het energieverbruik en aanboren van alternatieve bronnen. De transitie is in volle gang, maar het is niet zo dat we op korte termijn volledig van het gas af kunnen. In de projecten ‘Westland werkt duurzaam’ en ‘Westland woont duurzaam’ werken we als eerste overheid samen met respectievelijk bedrijven en inwoners. Duurzame energie wordt de norm, wat ons betreft. Eigenlijk is het dagelijks de Dag van de Duurzaamheid!”

Capturam

Namens het innovatieplatform Capturam was directeur Evelien Brederode de volgende spreker op het minicongres. Capturam is een werkmaatschappij van JUVA, de netwerkbeheerder in Westland. In haar bijdrage besprak de energiewetenschapper wat er gebeurt op de energiemarkt, welke implicaties dit heeft voor Westland als geheel en voor bedrijventerreinen. “Energie was altijd beschikbaar én betaalbaar. Er is al een kentering geweest toen de stap naar een CO2-vrij systeem is gezet.

De oorlog in Oekraïne heeft deze omslag versterkt en versneld, terwijl het nieuwe energiesysteem nog niet is opgebouwd. Veel landen zoeken naar maatregelen om de negatieve effecten te beteugelen van sterk gestegen energieprijzen. Deze maatregelen zullen altijd een negatief effect hebben, onderprikkeling van de markt of juist overregulering liggen op de loer. De energiemarkt an sich functioneert goed, alleen accepteren we de hoge energieprijzen niet.” betoogde Brederode. “Op de lange termijn kan de aanstaande energiecrisis mogelijk ook voordelen zien. Men is zich veel bewuster van het eigen gedrag, er zal sneller worden overgestapt op duurzame energiebronnen én er zal diversificatie plaatsvinden. Nog langer afhankelijk zijn van één energieleverancier, zoals Rusland, zal worden voorkomen.”

Duurzaam gefinancierd

Voordat gastheer Giel Biersteker met trots een project voor
36 starterswoningen in Nieuw-Vossemeren presenteerde, sprak Romano Hagen over de betaalbaarheid van verduurzaming: ”Veel mensen denken dat verduurzamen onbetaalbaar is, ook sommige ondernemers zien op tegen het zetten van stappen. ‘De Centrale BTW Teruggave’ licht ondernemers graag voor over de diverse mogelijkheden; er bestaan subsidies zoals de Energie Investeringsaftrek, waarbij 45,5% van de winst fiscaal kan worden afgetrokken. Ook ten aanzien van financieren is er veel mogelijk, financial lease kan aantrekkelijk zijn voor ondernemers. Wij denken graag mee om verduurzaming voor elk bedrijf behapbaar te maken.”