energiescan

Gratis energiescan nog tot 1 december beschikbaar!

De al in 2020 door Rabobank en gemeente Westland geïntroduceerde (gratis) energiescan voor zakelijke panden van meer dan 100 m2 is nog tot 1 december van dit jaar beschikbaar. De belangstelling voor de energiescan is en blijft onverminderd groot. En dat is logisch, zeker nu de energiestransitie een enorme boost heeft gekregen door de fors gestegen energieprijzen.

Veel vastgoedeigenaren hebben er in de afgelopen twee jaar al gebruik van gemaakt: de gratis en door Rabobank en gemeente Westland gefinancierde energiescan.
In samenwerking met stichting Energieke Regio wordt een zakelijk pand beoordeeld op duurzaamheid. Hoe kan ik meer energie besparen, kan ik zelf duurzame energie op gaan wekken, waar liggen economische winstkansen? ‘De energiescan wijst het allemaal haarfijn uit’, aldus wethouder Pieter Varekamp van gemeente Westland. ‘‘We informeren vastgoedeigenaren, ondernemers en BIZ’en natuurlijk al langer over de mogelijkheden tot verduurzamen en over de beschikbaarheid van subsidies. Er zijn heel concrete maatregelpakketten: van quick wins tot eigen duurzame energieopwekking. Om dat inzichtelijk te maken zijn deze energiescan ontwikkeld. Als gemeente zijn wij natuurlijk de aangewezen partij om dergelijke initiatieven te ondersteunen en stimuleren. We willen ondernemers graag helpen, zeker in deze tijd van hoge energieprijzen. Daarnaast is verduurzaming van onze samenleving van groot maatschappelijk en publiek belang.’

Inzicht

Ook Rabobank is een logische partij om deze gratis energiescan aan vastgoedeigenaren aan te bieden. ‘We doen dit – naast met de gemeente Westland– in nauwe samenwerking met onze partners MKB Westland en VNO-NCW’ Westland-Delfland’,  aldus Maurice Dame, directeur coöperatieve Rabobank a.i. ‘Onze rol en doelstelling is helder. Samen met klanten, leden en partners probeert de coöperatieve Rabobank de noodzakelijke transitie te versnellen: van investeren in duurzame energieprojecten en het helpen van bedrijven bij het overstappen op hernieuwbare energiebronnen, tot het adviseren van klanten over energiereductie in hun woning en bedrijf. Voor de zakelijke markt is deze scan een eerste, maar wel heel belangrijke stap. Eigenaren krijgen inzicht en kunnen eventueel met onze steun toewerken naar een toekomstbestendig gebouw: goed voor de wereld én voor de portemonnee.’

Verplicht energielabel C

Wat de gratis energiescannu extra interessant en misschien wel noodzakelijk maakt, is de regel dat per 1 januari 2023 kantoorpanden groter dan 100 m2 moeten voldoen aan Energielabel C. Dat betekent dat een eigenaar of huurder niet meer dan 225 kWh fossiele energie per vierkante meter per jaar mag verbruiken. ‘Deze regel is al aangekondigd in 2013’, aldus Varekamp. ‘Bedrijven en vastgoedeigenaren hebben dus tien jaar de tijd gehad om kantoorpanden te verduurzamen. Is dat nog niet gebeurd, of heb je twijfels over je huidige energielabel, meld je dan direct aan voor de energiescan!’

Energieke regio

De energiescan wordt uitgevoerd door Stichting Energieke Regio, de onafhankelijke partij die ook twee jaar geleden al bij deenergiescan betrokken was. Als zij alles inzichtelijk hebben gemaakt, bieden ze iedere ondernemer ondersteuning bij onder meer het opvragen en vergelijken van offertes, het aanvragen van subsidies, de technische aspecten et cetera. Als vastgoedeigenaar sta je er dus zeker niet alleen voor. ‘Maak dus gebruik van deze unieke kans die lokale partijen als de gemeente en Rabobank jullie tot
1 december bieden!’ zijn Varekamp en Dame eensgezind.

De belangstelling voor de 50 gratis energiescans die gemeente Westland en Rabobank op 20 september beschikbaar stelden is groot. Daarom hebben zij extra budget vrijgemaakt voor nog eens 25 gratis energiescans.