Transformatie

Transformatiefonds Westland: Subsidie stimuleert verhuizing winkeliers naar kernwinkelgebied 

De kenmerken van een aantrekkelijke dorpskern? Gezellige, levendige en vooral goedgevulde winkelstraten. Dat ideaalplaatje zien we (nog) niet overal in Westland. Op sommige plekken is het winkelaanbod erg versnipperd en kampen winkelgebieden met leegstand. Met de subsidieregeling Transformatiefonds Westland stimuleert de gemeente winkeliers die buiten de winkelkern zitten om te verhuizen. “We realiseren ons dat een verhuizing een grote stap is. Een financieel steuntje in de rug kan soms het laatste zetje geven”, aldus wethouder Varekamp.

In 2021 heeft Gemeente Westland de detailhandelsvisie vastgesteld. Daarin stelt de gemeente als doel dat ieder dorp een gebied heeft met alle winkels bij elkaar: het hoofdwinkelcircuit. Voor de consument betekent concentratie van winkels vooral gemak en de winkelier kan rekenen op meer aanloop en dus meer omzet. Ook de gemeente heeft belang bij het compacter maken van winkelgebieden: vrijkomende panden in omliggende straten kunnen wellicht worden omgetoverd tot woningen. 

Half miljoen beschikbaar

Pieter Varekamp legt uit dat de subsidieregeling Transformatiefonds Westland bedoeld is om winkeliers die buiten het hoofdwinkelcircuit zitten, te stimuleren om te verhuizen. “Daarnaast kunnen ook starters van de regeling gebruikmaken en vastgoedeigenaren die een winkelpand buiten de winkelkern willen transformeren tot woning.” Het Transformatiefonds is in 2022 in het leven geroepen en loopt tot eind 2026. Er is een bedrag van € 500.000 voor vrijgemaakt. Varekamp vertelt dat ondernemers voor vier activiteiten een tegemoetkoming in de kosten kunnen aanvragen. “Voor de bouw- of verbouwkosten, inclusief eventuele onderzoekskosten, voor verplaatsingskosten en voor de huurkosten. Tot slot kun je subsidie krijgen voor andere kosten die niet expliciet beschreven zijn en die we per geval bekijken.”

Kwaliteit boven kwantiteit

Vanaf het moment dat het Transformatiefonds in het leven is geroepen, brengt de gemeente de regeling in samenwerking met MKB Westland en de Westlandse BIZ’en regelmatig onder de aandacht. “Samen willen we ondernemers echt aanmoedigen om die verhuisstap te zetten of er in ieder geval eens goed over na te denken”, licht Varekamp toe. Hij vertelt dat er inmiddels twee concrete aanvragen zijn en dat er daarnaast nog minstens één in de pijplijn zit. “Of dat naar verwachting is? Het gaat ons veel meer om de kwaliteit dan de kwantiteit. En wij realiseren ons maar al te goed dat zo’n beslissing veel impact heeft en dat een ondernemer niet over één nacht ijs gaat.”

Advies

Juist omdat verhuizen behoorlijk ingrijpend kan zijn, begrijpt de wethouder dat winkeliers best wat advies kunnen gebruiken. “Neem eens contact op met het Bedrijvencontactcentrum van de gemeente”, tipt hij. “We kunnen dan bijvoorbeeld samen bekijken wat het Transformatiefonds voor je kan betekenen. En wil je meer weten over de verschillende winkelkernen, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij de BIZ’en. Zij hebben een goed beeld van wat er leeg staat en wat de ontwikkelingen in een winkelgebied zijn.”

Serieus alternatief

Varekamp hoopt dat ondernemers de weg naar het Transformatiefonds weten te vinden. Hij constateert dat het roerige tijden zijn en dat sommige winkeliers nog altijd de naweeën van corona ondervinden. “Een verhuizing naar een plek met meer aanloop kan wellicht een oplossing zijn, maar daarbij is een steuntje in de rug vaak hard nodig. Met deze subsidieregeling wordt het een serieus alternatief.”