Ontwikkelingen

Verduurzaming bedrijventerreinen Westland op de goede weg

Gemeente Westland en het bedrijfsleven in de regio werken samen aan de verduurzaming van bedrijventerreinen. De samenwerking, waarin ook Capturam en de Provincie Zuid-Holland participeren, werpt zijn vruchten af. Toch blijven er uitdagingen om Westland duurzamer te maken, deze zullen in de komende jaren worden opgepakt.

Werkgroep

De ‘Werkgroep verduurzaming bedrijventerreinen’ is in 2019 van start gegaan als opvolger van het bedrijventerreinenoverleg dat Gemeente Westland en VNO-NCW Westland-Delfland tot die tijd hadden. “We bemerkten dat het onderwerp duurzaamheid steeds prominenter op de agenda stond. Op zeker moment leken alle bijeenkomsten om energie en energiebesparing te gaan.” zegt Chiel Verbruggen, adviseur economie en duurzaamheid bij Gemeente Westland. “Bij het ontstaan van de werkgroep hebben de leden commitment naar elkaar uitgesproken. Behalve de gemeente zijn Angelique van der Poel,

Giel Biersteker en Bart Sosef namens VNO-NCW, Thijmen Vosmer namens Capturam en Werner Ubachs namens de provincie aangesloten. De werkgroep is de machinekamer die normaal buiten beeld blijft.

Het doel van de werkgroep is om de verduurzaming op bedrijventerreinen te stimuleren.”

VNO-NCW en Capturam

Voorzitter van de werkgroep is Bart Sosef, als bestuurslid van VNO-NCW is hij aangehaakt. In het dagelijks leven is Sosef general manager bij Biobest Nederland en houdt zich onder andere bezig met sales en algemeen management. Biobest is wereldwijd actief in de biologische gewasbescherming en –bestuiving en draagt de verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten vanuit de vestiging in De Lier. Thijmen Vosmer is ook lid van de werkgroep en is afgevaardigd namens Capturam. Capturam is een dochteronderneming van het Poeldijkse JUVA. Bij Capturam houdt Vosmer zich bezig met het ondersteunen van duurzame technieken en innovaties, bijvoorbeeld met het Warmte Systeem Westland en waterstof.

Zonnepanelenmonitor

Een mooi resultaat van de werkgroep is het realiseren van een zonnepanelenmonitor; in een oogopslag is hierop te zien hoeveel zonnepanelen er op de Westlandse bedrijventerreinen zijn geïnstalleerd. “Het is zo belangrijk dat we met elkaar delen wat we aan het doen zijn. Een inzichtelijke monitor helpt daar al enorm bij, zo zien ondernemers wat er mogelijk is.” zegt Sosef. Vosmer vult hem aan: “Als bedrijven weten dat zonnepanelen vaak al in vijf jaar zijn terug te verdienen, wordt men al enthousiaster. Ook financiële regelingen en subsidies maken de investering mogelijk. Een handig hulpmiddel kan de gratis energiescan zijn, een initiatief van Rabobank en Gemeente Westland.”

78.000 zonnepanelen

Verbruggen is enthousiast over het grote aantal zonnepanelen: “Het is gegaan als een jekko, zoals men dat hier in de streek zegt. Er zijn nu bijna 80.000 zonnepanelen die samen bijna 5% van het energieverbruik op deze terreinen opleveren. Bedrijventerreinen hebben een andere energievraag dan bijvoorbeeld de glastuinbouw. De besparingsmogelijkheden zijn hier wat beperkter.” Om de energiedoelstellingen in het Klimaatakkoord te bereiken, zijn er meer oplossingen nodig dan zonne-energie. “We zetten breed in bij het energiezuinig maken van bedrijven. Denk aan het isoleren van muren en daken, maar ook aan luchtgekoelde warmtepompen en LED-verlichting. Hiervoor is het belangrijk om data te verzamelen over het energiegebruik. Westland Infra kan hiermee van toegevoegde waarde zijn, maar we moeten altijd de privacy van klanten bewaken.”, aldus Vosmer.

Goed voorbeeld

Goed voorbeeld doet volgen. Dat geldt ook bij het energiezuinig maken van bedrijfspanden, ziet Sosef: “Je moet een paar positieve voorbeelden hebben waar bedrijven zich aan kunnen spiegelen. “Als zij het kunnen doen, kunnen wij het ook.” is de gedachte. Behalve financieel voordeel, doet men vaak mee uit overtuiging. Bij sommige aanbestedingen van overheidsdiensten kan duurzaamheid in het eigen bedrijf een belangrijke gunningsfactor zijn. Niet de moraalridders zijn bezig met duurzaamheid, het hoort bij modern ondernemerschap. Waar ondernemers rendabel een duurzaamheidsslag kunnen maken, moeten ze het nu doen.”

Evenement

In 2019 sprak Jan Peter Balkenende nog op een bijeenkomst over duurzame bedrijventerreinen, vanwege corona is een fysiek evenement nu niet mogelijk. Verbruggen zit echter niet bij de pakken neer: “We gaan stapsgewijs te werk. Allereerst hebben we duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden voor bedrijven zijn. Nu zijn we bij de volgende stap; bedrijven laten zien die succesvol aan verduurzaming hebben gedaan. We hadden dit graag middels bedrijfsbezoeken willen doen, maar hebben nu toch een mooi alternatief gevonden. Momenteel worden er filmpjes gemaakt die op

www.westlandwerktduurzaam.nl zullen worden getoond. De laatste stap is vervolgens de doelstellingen evalueren en nieuwe stappen zetten. Een sprekend voorbeeld van het Westlandse succes is het beroep op de provinciale subsidie; meer dan de helft van het beschikbare provinciale budget ging naar onze regio. We zijn op de goede weg, maar moeten het blijven delen met elkaar. Hopelijk kunnen we elkaar op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober 2021, weer echt treffen.” besluit Verbruggen.

gemeentewestland.nl