Vitale winkelgebieden

Westland werkt aan vitale winkelgebieden: denkt u mee?

De consument van nu winkelt anders dan de consument van een aantal jaren geleden. Dat heeft voor veel fysieke winkels grote gevolgen. Gemeente Westland wil ervoor zorgen dat de winkelgebieden in de Westlandse kernen gezond blijven en voert daarover overleg met vastgoedeigenaren. De gemeente roept hen op om zich aan te melden voor de zogenaamde Gouden Driehoek. In dit overleg praten gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren over de toekomst van de Westlandse winkelgebieden.

In de Detailhandelsvisie Westland 2021-2026 koos gemeente Westland voor een fijnmazige boodschappenstructuur met één bovenlokaal centrum. Het is de bedoeling om het winkelaanbod in de centra compact te maken, met een mix van verschillende functies. Buiten de bestaande winkelgebieden wil de gemeente geen nieuwe ontwikkelingen. De gemeente wil per dorpskern de kansrijke centra versterken en ziet graag dat winkels in de transformatiegebieden zich de komende jaren verplaatsen naar het centrum. Zo komt er meer ruimte vrij voor woondoeleinden. Ook bedrijfsbestemmingen in de dorpskernen (binnen de bebouwde kom) kunnen getransformeerd worden naar woningen. Ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen zelf kiezen of en wanneer ze de transformatie (bijvoorbeeld van retail naar wonen) willen realiseren. De gemeente stimuleert deze ontwikkeling met financiële instrumenten. 

Gouden Driehoek

Het overleg over transformaties en ontwikkelingen vindt plaats in de zogenaamde Gouden Driehoek: gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers. Inmiddels is er voor de kernen Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Wateringen en Monster al een Gouden Driehoek opgetuigd. De gemeente nodigt vastgoedeigenaren in deze kernen uit om daarbij aan te sluiten. Dus: bezit u een pand in het centrum van Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Wateringen of Monster? Laat uw contactgegevens dan achter via deze link: www.gemeentewestland.nl/goudendriehoek.
Gemeente Westland nodigt u dan uit voor het eerstvolgende overleg.