Vastgoedbelegging

Wijziging van het box 3-stelsel en de gevolgen daarvan voor vastgoedbeleggers

‘Wat houdt de wijziging van het box 3-stelsel in?’ En: ‘Wat voor invloed heeft dat op mijn vastgoedbelegging?’ Het zijn vragen die we de laatste tijd regelmatig te horen krijgen naar aanleiding van het Kerstarrest van 2021 van de Hoge Raad. In het arrest is geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 belast wordt, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Binnen deze blogpost scheppen we graag meer duidelijkheid over de gevolgen hiervan.

Wat valt er precies onder box 3?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat er precies onder box 3 van het Belastingstelsel valt. Box 3 belast het voordeel uit sparen en beleggen. Hierbij moet je denken aan spaartegoeden, beleggingen, onroerend goed en schulden.

Oude wetgeving

Voor de jaren 2017 tot en met 2022 berekende de Belastingdienst het box 3-inkomen aan de hand van een fictieve verdeling tussen spaarvermogen en beleggingen. Wanneer je bijvoorbeeld alleen spaargeld heeft, ging de Belastingdienst er toch vanuit dat je een deel daarvan belegde. Hoewel dit feitelijk niet zo hoeft te zijn, is hier wel altijd een fictief rendement over berekend.

Nieuwe wetgeving

De uitspraak van de Hoge Raad brengt hier verandering in. Vanaf dit jaar wordt er alleen nog maar uitgegaan van het werkelijk behaalde rendement van het vermogen en niet meer van de fictieve verdeling. Het werkelijk behaalde rendement van het vermogen geeft je zelf aan in jouww aangifte.
De berekening gaat uit van drie verschillende forfaitair rendementspercentages:
– Spaargeld
– Overige bezittingen (waaronder beleggingen en onroerend goed)
– Schulden

Gevolgen voor vastgoedbeleggers

Om de vraag ‘Wat voor invloed heeft de wijziging van echt box 3-stelsel op mijn vastgoedinvestering’ te beantwoorden, zullen we het een en ander toelichten over de gevolgen van de nieuwe berekening. 

Eén gevolg is dat de te betalen belasting aanzienlijk hoger kan worden. Bij de bepaling van het forfaitaire rendement kunnen bezittingen en schulden namelijk niet langer samengenomen worden. Hierdoor worden zij niet meer naar één tarief belast. Een ander gevolg is dat het fiscaal voordeel voor particuliere beleggers kleiner wordt. Dit heeft te maken met het feit dat vastgoed relatief zwaar wordt belast ten opzichte van de aftrek die de schulden geven op de te betalen belasting. Hierdoor kunnen beleggers die vastgoed gefinancierd hebben met vreemd vermogen een stijging van de belastingheffing ervaren. De nieuwe berekening van het box 3-inkomen kan daarnaast als gevolg hebben dat vastgoedbeleggingen minder rendabel worden. Hierdoor kan een belegger overwegen zijn belegging te verkopen.

Tot slot is het tarief in box 3 verhoogd van 31% naar 32% en zal stapsgewijs met 1% per jaar worden verhoogd, tot een belastingtarief van 34% in 2025.