Woningmarkt

Woningmarkt naar nieuw evenwicht!

De koopmarkt wordt iets vriendelijker bij een nog steeds krap aanbod. Kopers staan voor hogere financieringslasten. Woningverkopers krijgen iets minder betaald voor hun woning dan de vraagprijs. Dit betekent ook dat er meer tijd in het verkoopproces ontstaat waardoor kopers weer tot een goede beslissing kunnen komen. In voorgaande periode hebben wij meegemaakt dat woningen binnen enkele minuten werd gekocht. Dat is een bijzondere ontwikkeling die kenmerkt hoe groot de schaarste is.

Voor de woningkoper gaat de markt er wat zonniger uitzien met een prijs die dit kwartaal weer wat is gedaald. Dat is een normale correctie op de enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Iedereen voelde wel aan dat een prijsstijging van 20% per jaar niet houdbaar zou zijn. De woningverkopen zijn in het 1e kwartaal van een jaar altijd wat lager. Dat is ook in het 1e kwartaal van 2023 het geval. De NVM ziet nu dat het woningaanbod verder verruimt maar van een gezond evenwicht tussen aanbod en vraag is nog zeker geen sprake. Kopers krijgen wel wat meer keuze uit een betaalbaarder aanbod. Daar staat alleen een gestegen hypotheekrente tegenover die doorwerkt in een wat hogere netto maandlast. Een te grote groep lukt het nog niet om goed voet aan de grond te krijgen op de koopmarkt. Kijkt de NVM naar de ontwikkeling van het aankomend nieuwbouwaanbod dat gebouwd en opgeleverd wordt, dan maakt zij zich zorgen. Die aantallen zijn dramatisch laag terwijl we ze keihard nodig hebben. Want zonder beweging en doorstroming gaat de woningmarkt op slot en dat is funest voor kopers en verkopers.

In het Westland zijn t.o.v. het 1e kwartaal 2022 31% meer woningen verkocht (199 woningen). T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 4,2% meer woningen verkocht. Het Westland laat een prijsdaling zien van 8,6% t.o.v. een jaar geleden en t.o.v. het voorgaande kwartaal een daling van 4,8%. De gemiddelde transactieprijs is € 427.002,- en de gemiddelde verkooptijd bedraagt 46 dagen versus 25 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 1e kwartaal 2023 is 27,4%.

De woningmarkt zoals deze nu is biedt weer perspectief voor de koper om een weloverwogen aankoopbesluit te nemen. Doordat de markt in een iets rustiger vaarwater is gekomen zien wij dat meerdere kandidaten met een meer latente zoekvraag zich ook durven te laten zien. Dit biedt kansen voor alle partijen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Evert van Malkenhorst
Register Makelaar Taxateur
evert@malkenhorstmakelaars.nl